Verkiezingsdebat in Delft: parkeerbeleid, Delftse Hout, bijstandsgerechtigden en bewakingscamera's

Debat in Theater de Vest, Delft
Debat in Theater de Vest, Delft
DELFT - Onderwerpen als parkeren, Delftse Hout, bijstandsgerechtigden en bewakingscamera’s kwamen voorbij in het debat in Theater De Veste in Delft. Twaalf partijen gingen met elkaar in debat over de belangrijkste verkiezingsthema’s in het lijsttrekkersdebat van de Omroep West-verkiezingskaravaan.
De laatste week voor de verkiezingen is de verkiezingskaravaan in de grootste gemeenten van onze regio. In Delft kwamen D66, de PvdA, Groen Links, VVD, Onafhankelijk Delft, CDA, STIP, Stadsbelangen, SP, de Delftse Ouderen Partij, ChristenUnie en Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing bij elkaar. 

Het parkeren in Delft is een vette melkkoe

Het kortparkeren is afgeschaft, waardoor winkeliers vrezen voor hun omzet. Het geld gaat niet terug naar het parkeerbeleid, maar kan overal voor worden gebruikt.
Milene Junius, wethouder van het CDA, legt uit dat het nieuwe parkeerbeleid vooral duidelijker is geworden. ‘Er was altijd veel verwarring, waardoor er ook veel boetes werden uitgedeeld’, zegt Junius. Stadbelangen vindt dat de automobilist te hard is aangepakt. Volgens de partij is er nog veel onvrede over het parkeerbeleid. ‘Bezuinigen doe je door te besparen, niet door extra geld uit de zakken te kloppen’, zegt Aad Meuleman.
De VVD vindt het zorgelijk dat er te weinig wordt geluisterd naar de ondernemers. Zestig ondernemers maakten bezwaar tegen het huidige beleid.

Handen af van de stilte in de Delftse Hout!

Delftse Hout is nu nog een plek om rustig te recreëren. Het plan van de gemeente om grootschalige horeca op het strand van de Delftse Hout toe te staan is op veel weerstand gestuit.
Groen Links wil dat de Delftse Hout een rustige plek blijft om te sporten en te genieten van de rust en natuur. ‘Er is al horeca genoeg, bij mooi weer komt er altijd al een kar’, zegt Fleur Norbuis van Groen Links. De partij is ook bang voor extra overlast doordat het paviljoen mogelijk verandert in een partycentrum. Anne Viruly van STIP vindt dat het paviljoen het gebied beter maakt. ‘Het wordt dan een fijnere plek om te zijn’, aldus Viruly.
In de zaal zijn de meningen verdeeld. VVD en CDA zien het paviljoen als toegevoegde waarde bij het strand. De Delftse Ouderen Partij voegt daar nog wel aan toe dat er een breed draagvlak moet zijn bij alle betrokkenen, zowel bewoners als ondernemers.

Bijstandsgerechtigden moeten iets doen voor hun uitkering

Mensen met een bijstandsuitkering moeten verplicht koffie schenken in een verzorgingstehuis of de straat schoonmaken. Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht de mensen met een uitkering een tegenprestatie voor de maatschappij te laten doen.
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat mensen aan het werk blijven. Volgens de partij moet het wel maatwerk zijn. ‘Eerst een kopje thee rond de tafel om de persoonlijke situatie te bespreken met wat reëel is en wat niet’, zegt Ernst Dame. Onafhankelijk Delft vindt dat je niet iets kan verplichten zonder er geld voor te geven. ‘Iemand die vrijwilligerswerk doet moet beloond worden’, vindt Martin Stoelinga.
Vanuit de zaal laat SP weten tegen te zijn. ‘Als je mensen met een uitkering verplicht laat werken, ver onder het minimumloon, dan verdring je de gewone banen’, vindt de SP.

Er moeten meer bewakingscamera’s komen in de hele stad

Delft wordt veiliger met meer bewakingscamera’s of komt de privacy teveel in het gedrang?
D66 is geen voorstander van cameratoezicht, de partij heeft de privacy hoog in het vaandel staan. ‘Wij zien liever preventie en menselijke inzet, zoals de sus-teams’, zegt Christine Bel. Volgens de VVD wordt het veiligheidsgevoel verbetert door camera’s. ‘Het helpt de politie bij de opsporing en bij ‘heterdaadjes’. Het helpt de criminaliteit terug te dringen’, aldus Bart Smals. Voor D66 is het ‘schieten met een kanon op een mug’.
STIP merkt vanuit de zaal op dat cameratoezicht een erg dure oplossing is. Het CDA voegt daaraan toe dat één agent naar tien camera’s kan kijken, wat volgens de partij erg efficiënt is. De ChristenUnie wil de kosten en baten tegenover elkaar zetten. Met de privacy moet goed om worden gegaan, aldus de partij.