Hoe laat komt die bus nou? Informatiesysteem Leiden en omgeving werkt niet, zegt ROVER

Vertraging
Vertraging
DEN HAAG - Statenlid De Zoete van ChristenUnie & SGP heeft vragen gesteld over het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Uit een onderzoek van ROVER blijkt namelijk dat in één derde van de gevallen in Leiden, Oestgeest en Leiderdorp de informatieborden niet goed werkten.
De informatie op de borden klopte niet met de werkelijke vertrektijden. De Zoete trok al eerder aan de bel over de panelen, maar in november 2013 liet gedeputeerde De Bondt weten dat er geen aanleiding was om actie te ondernemen.
Volgens De Zoete zijn ook uit andere plaatsen in de provincie klachten over het systeem. Het Statenlid wil graag weten of de voorzitter van de Provinciale Staten bekend is met de onderzoeksresultaten van ROVER. De Zoete wil graag dat er een nader onderzoek komt.