Heftige discussies tijdens verkiezingsdebat in Den Haag

DEN HAAG - De vonken spatten zaterdagavond van het grote televisiedebat af van Omroep West en het AD met tien van de dertien lijsttrekkers van politieke partijen in Den Haag. PvdA en PVV waren verwikkeld in een felle confrontatie over armoedebeleid, terwijl Groep De Mos / Ouderen Partij de huidige coalitiepartijen aanviel toen het over zorg ging.
Rabin Baldewsingh (PvdA) en Léon de Jong (PVV) stonden direct al lijnrecht tegenover elkaar toen het ging over investeren in achterstandswijken. 'We hebben de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd in krachtwijken. De volgende wijk die het verdient om een investering te krijgen is Laakkwartier', stelt Baldewsingh. Daar was de PVV het niet mee eens. 'Er is 11 miljoen euro stukgeslagen in de Schilderswijk om WiFi aan te leggen en moestuintjes. Dat is weggegooid geld van de PvdA', concludeert De Jong.
Het was het begin van een felle discussie tussen PvdA en PVV. 'Wat de PVV zegt is een minachting voor de Schilderswijk. Ik kom daar heel vaak en ik ben er nooit bespuwd, zoals de heer De Jong beweert. U moet daar mee stoppen’, riep Baldewsingh. De Jong: 'Oude vrouwtjes durven 's avonds niet meer te pinnen in die wijk. 70 procent van de mensen doet geen aangifte meer. De PvdA wil dit onder het tapijt schuiven.'
Ook de Haagse Stadspartij debatteerde mee over achterstandswijken. Joris Wijsmuller vindt het erg belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het armoedebeleid. 'Er moet op een betere manier geïnvesteerd worden. Er moet meer aandacht komen voor armoede en kinderen', vindt Wijsmuller.

'Geld stoppen in stenen, niet in mensen'

Het grootste hangijzer bij de gemeenteraadsverkiezingen is in heel Nederland de decentralisatie. Gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid, omdat zij de zorg zelf moeten gaan organiseren terwijl er veel minder geld (40 procent) beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. 'De zorg moet beter georganiseerd gaan worden', vindt Ingrid van Engelshoven (D66). 'We moeten dat heel dicht bij de mensen in de wijk gaan organiseren, zonder bureaucratie.'
Karsten Klein (CDA) ging direct voor de aanval. 'D66 wil nul euro extra uittrekken voor zorg. Dat vind ik heel zorgelijk. Er gaat heel veel geld naar cultuur en onderwijs, terwijl wij juist fors extra geld willen uitgeven voor zorg.' En dat laatste is iets dat Richard de Mos (Groep De Mos / Ouderen Partij) tegenspreekt. 'De armoede is de afgelopen jaren gestegen en er is flink bezuinigd door het CDA. Het CDA geeft miljoenen euro's uit aan prestigeprojecten, maar niet aan mensen. En dat is schandalig.'
D66 wil op voorhand niet stellen dat de bezuinigingen op de zorg onrealistisch zijn. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Klein en De Mos lagen vooral met elkaar overhoop. Klein nam het De Mos kwalijk dat De Mos, toen er tijdens de gemeenteraadscommissievergaderingen werd gesproken over de decentralisatie, afwezig was. 'U praat alleen in verkiezingstijd over dit onderwerp', aldus Klein. De Mos noemt dat een goedkoop argument.

Bijstand: VVD versus GroenLinks

GroenLinks, SP, VVD en ChristenUnie/SGP gingen met elkaar in debat over de bijstand. SP'er Bart van Kent stelt dat er geen extra regels moeten komen voor mensen in de bijstand omdat er al genoeg eisen worden gesteld. Boudewijn Revis (VVD) noemt het linkse beleid een bodemloze put als het gaat om armoede. 'Wat de VVD wil is echt schandalig. U praat mensen de put in', beweert Inge Vianen (GroenLinks) over de VVD. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP): 'Gemeenten krijgen meer vrijheid. Maar een tegenprestatie is wel nodig.'
Het debat stond onder leiding van NOS-coryfee Ferry Mingelen en Omroep West-presentator Lot van Bree. Tijdens het muzikale intermezzo van de Haagse cabaretier Sjaak Bral verliet PVV-lijsttrekker Léon de Jong boos het debat na een grap van Bral. Aanstaande woensdag wordt in Den Haag, net als in bijna heel Nederland, gestemd om een nieuwe gemeenteraad.