Extra ledenvergadering over toekomst AdoLakers

DEN HAAG - AdoLakers houdt maandagavond een extra ledenvergadering over de toekomst van de topsportafdeling van de Haagse honkbalclub. Er is waarschijnlijk niet genoeg geld om dit jaar weer in de hoofdklasse uit te komen.
Het bestuur is er al uit. 'Wij zijn sinds september met een aantal mensen in gesprek geweest om topsport te behouden bij AdoLakers. Maar wij hebben al heel snel geconstateerd dat de financiële situatie zodanig is dat wij alleen breedtesport kunnen bedrijven, maar dat voor topsport substantieel meer geld nodig is', zegt voorzitter Bas Contant op honkbalsite.com.
'Voor ons als vereniging is het van belang dat wij geen financieel risico lopen. Wij zijn als bestuur nu tot de slotsom gekomen dat het niet verantwoord is om topsport te continueren zonder financiële garantstelling.'

Leden hebben laatste stem

Een poging van een aantal (oud-)leden om via een stichting sponsorinkomsten binnen te halen, heeft volgens het bestuur niet voldoende opgeleverd. De stichting spreekt dit tegen en zegt dat een externe adviseur juist een positief oordeel heeft gegeven over de financiële situatie. 
Het lot van de topsportafdeling ligt nu in handen van de leden van de honkbalclub, die maandag bijeenkomen op de ledenvergadering.