Landelijke manifestatie Zorg op Haags Malieveld

Actie in de zorg
Actie in de zorg
DEN HAAG - De derde landelijke actiedag in de zorg wordt dinsdagmiddag afgesloten met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Op tweehonderd plaatsen in het land zijn er werkonderbrekingen. Actievoerders verzamelen zich op het Malieveld, waar vakbond AbvaKabo FNV duizenden protesthandtekeningen overhandigt aan Tweede Kamerleden.
'De acties voor betere zorg breiden zich uit', zegt Lilian Marijnissen van AbvaKabo FNV. 'Op de eerste actiedag waren er werkonderbrekingen op achttien plekken. Daarna op vijftig plekken. Nu doen ruim tweehonderd verzorgings- en verpleeghuizen mee.'

1-Minuutsacties

Zorgmedewerkers leggen het werk enkele uren neer. In Zuid-Holland staan korte stakingen gepland bij zorgcentra van onder meer Florence, WZH, Humanitas, HWW, Vierstroom, Marente, Pieter van Foreest, Careyn en Topaz. Andere medewerkers van verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg steunen de werkonderbreking symbolisch met 1-minuutsacties, waarbij zij even naar buiten lopen om daar met een collega op de foto te gaan. 
Onlangs werden de kleinere vakbonden en werkgevers het eens over een nieuwe cao voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. AbvaKabo FNV en de actievoerders zijn tegen dit akkoord. 'Deze cao doet niets aan de hoge werkdruk in de verpleeghuizen, de onzekerheid in roosters en contracten en de koopkrachtdaling. Een loonsverhoging van 1 procent, dekt niet eens de inflatie', aldus Marijnissen. Ook wil de bond een oplossing voor de problemen in de thuiszorg door aanbestedingen.

Minister verhinderd

AbvaKabo wilde de protesthandtekeningen overhandigen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, omdat hij gaat over het algemeen bindend verklaren van cao's.  Maar de minister is dinsdagmiddag verhinderd.