Kunst of veiligheid in Zoetermeerse wijk Buytenwegh?

Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
ZOETERMEER - In Zoetermeer is onenigheid ontstaan over een kunstproject in de wijk Buytenwegh. De gemeente wil ruim 40.000 euro uittrekken voor een kunstwerk aan de Vorstiusrode, de VVD vindt dat dit geld beter besteed kan worden aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.
Volgens de VVD is er vorig jaar ook al geld gestopt in ander een kunstobject in Buytenwegh. Er is toen 40.000 euro besteed aan de verharding rond een nieuw kunstwerk aan de Ceasarfranckrode, dat nu dienst doet als expositieruimte.
'Met het voor dit kunstwerk gereserveerde budget kan ook de inzet van een extra toezichthouder (BOA) of jeugdwerker voor de rest van dit jaar gefinancierd worden. Dat lijkt de VVD Zoetermeer een beter plan. De kunst kan wel even wachten. En laat de omwonenden aangeven of ze behoefte hebben aan een kunstwerk daar', aldus VVD-fractievoorzitter Marc Rosier.
De VVD Zoetermeer heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het nieuwe kunstproject.