Meer criminele jongeren in Zoetermeer

REGIO - ZOETERMEER- Er blijken meer criminele en overlastgevende jongeren in Zoetermeer te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van politie en een criminoloog.

De gemeente dacht dat de problemen met de jongeren zich vooral concentreerden in de wijk Buytenwegh, maar nu blijken zich soortgelijke zaken voor te doen in andere wijken in de stad. De onderzoekers waarschuwen voor meer jeugdcriminaliteit.

Van belediging tot woninginbraak

De soorten van overlast en criminaliteit zijn divers. Van beledigen en bedreigen van agenten en mensen op straat tot winkeldiefstallen en woninginbraken. En de ontspoorde jongeren zijn er soms al vroeg bij. Burgemeester Aptroot: ‘Er zijn gevallen bekend van kinderen van acht jaar die al voor ellende zorgen. Achtjarigen die bijvoorbeeld een oude vrouw op straat uitschelden of bedreigen en daarna de opgetrommelde agent erop wijzen dat ze minderjarig zijn en dus niet kunnen worden aangepakt.’

Het gedrag van de jongeren ontstaat veelal door het gezin waar ze uitkomen. Burgemeester Aptroot: ‘Het zijn vaak gezinnen waar van alles speelt zoals werkloosheid en kinderen die nauwelijks aandacht krijgen van hun ouders. In zo’n situatie ligt criminaliteit sneller op de loer.’

Brede aanpak

De gemeente wil met een brede aanpak de ontspoorde jongeren weer op het rechte pad krijgen. Niet alleen door politie-inzet maar ook door de leefomgeving van de jongeren te verbeteren met bijvoorbeeld de aanleg van sportfaciliteiten in de wijk.  Wethouder Jeugd, Mariëtte van Leeuwen: ‘We willen niet een stad zijn die dit soort jongeren alleen maar repressief aanpakt. Er moeten ook kansen worden geboden aan deze jeugd. Daarom gaan we ook het gesprek aan met scholen, ouders van jongeren en jeugdorganisaties om de situatie te verbeteren. Maar als het niet werkt zullen we ook met harde hand optreden.’

Verschillende etnische achtergrond

Volgens wethouder Van Leeuwen is de etnische achtergrond van de jongeren die zich op het verkeerde pad begeven heel breed. Van Leeuwen: ‘Het gaat om Nederlanders, Turken, Marokkanen, Afghanen , Iraniërs en Irakezen;  we zien van alles voorbij komen. Wel zie je concentraties van etnische groepen op bepaalde plekken in de stad.’

De gemeente wil overigens niet aangeven om hoeveel jeugdigen het gaat die problemen in de stad veroorzaken. Zoetermeer zal de komende twee jaar 345 duizend euro extra uittrekken om de jeugdcriminaliteit verder aan te pakken.

 

Deel dit artikel: