GGD: Haagse luchtvervuiling is in 2015 van de baan

DEN HAAG - De luchtkwaliteit in Den Haag voldoet volgend jaar op alle plaatsen aan de gestelde normen. 'Als eerste van de vier grote steden', stelt GGD Haaglanden.

Er zijn in Den Haag nu nog enkele plekken waar de grenswaarde voor stikstofdioxide wordt overschreden. Volgens de GGD gaat het om de Neherkade, Lekstraat / Koningstunnel, Raamweg en de Hubertustunnel. De Vaillantlaan benadert de kritische waarde maar overschrijdt deze net niet. 'De verwachting is dat in 2015 overal in Den Haag aan de Europese normen voldaan wordt', staat in de Gezondheidsmonitor 2014, die GGD Haaglanden donderdag presenteert.

Niet te vroeg juichen

Toch moeten omwonenden niet te vroeg juichen. Fijnstof, stikstofdioxide en ozon zijn de belangrijkste vervuilende stoffen in de lucht, die de gezondheid kunnen bedreigen. Volgens de GGD heeft recent onderzoek aangetoond, dat fijn stof ook longkanker kan veroorzaken bij concentraties die onder de Europese grenswaarde liggen. 'Voldoen aan de normen voor fijn stof en stikstofdioxide is dus geen garantie dat er geen negatieve gezondheidseffecten optreden', schrijft de GGD. 'Dit geldt vooral voor gevoelige groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten'.

De belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging in Den Haag is het wegverkeer. Dit draagt voor een derde bij aan de totale luchtvervuiling. Veel kleinere bronnen zijn bijvoorbeeld de schepen in de Scheveningse haven en de gasgestookte verwarmingsketels in de stad. 

Deel dit artikel: