Werk voor cultuurpaleis gaat gewoon door

DEN HAAG - Terwijl de toekomst van het Haagse cultuurpaleis ongewis is, gaat het voorbereidende werk gewoon door. Op het Norfolkterrein bij Duindorp krijgt het tijdelijke Zuiderstrandtheater vaste vorm en op het Spuiplein in de binnenstad gaan archeologen aan de slag om de weg vrij te maken voor het Spuiforum.

Het Zuiderstrandtheater heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Ook binnen zijn de eerste contouren zichtbaar van de theaterzaal en de foyer. Het theater dient als tijdelijke opvang voor het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater wanneer hun oude panden gesloopt worden om plaats te maken voor het cultuurpaleis, hun nieuwe onderkomen.

Verder zullen op het Spuiplein binnenkort proefsleuven gegraven worden voor archeologisch onderzoek. Ook dat is voorbereiding voor de bouw van het Spuiforum.

'Geen nieuwe stappen'

Wel hebben de wethouders Marjolein de Jong (D66) en Marnix Norder (PvdA) in een brief aan de gemeenteraad toegezegd dat zij de komende tijd geen nieuwe stappen zullen zetten die niet teruggedraaid kunnen worden. Zij volgen daarmee het advies op van verkenner Han Polman die de coalitieonderhandelingen in Den Haag begeleidt.

GroenLinks-fractievoorzitter Inge Vianen vindt het jammer dat het college gewoon doorgaat met het uitvoerende werk. Vianen: ‘Ik vind dat het college niet duidelijk maakt welke onomkeerbare stappen zij nu niet zullen zetten. Ik had liever gezien dat zij alle werkzaamheden voorlopig zouden staken zodat over alle alternatieven gesproken kan worden tijdens de onderhandelingen.’

Discussie

De discussie over het cultuurpaleis laaide na de gemeenteraadsverkiezingen weer op, ondanks het groene licht dat de gemeenteraad afgelopen najaar gaf.

Dat komt omdat het aantal tegenstanders in de gemeenteraad van Den Haag nu groter is dan het aantal voorstanders. Voorstanders zullen moeten onderhandelen met tegenstanders bij de vorming van een nieuw college. De toekomst van het prestigieuze project hangt daarom af van de uitkomst van deze onderhandelingen.

Deel dit artikel: