Nog geen zicht op nieuw stadsbestuur in Den Haag

DEN HAAG - In Den Haag is nog geen direct zicht op een nieuw stadsbestuur. De partijen hebben in gesprekken met de verkenner, Han Polman, ook nu nog geen voorkeur voor een coalitie uitgesproken. Bovendien hangt de bouw van het cultuurpaleis Spuiforum als een schaduw boven de vorming van een nieuwe coalitie.

Dat valt af te leiden uit een brief die Polman maandagmorgen aan de gemeenteraad heeft gezonden. ‘Ik constateer dat er in deze fase van de verkenning geen duidelijke voorkeurscombinatie door partijen is genoemd,’ schrijft hij. Wel hebben partijen ‘potentiële’  samenwerkingspartners genoemd. En daarom gaat de verkenner nu gesprekken voeren met D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, Groep de Mos, SP en ChristenUnie/SGP. Maar Polman voegt daaraan ook weer direct toe dat dit niet betekent dat deze partijen samen een coalitie gaan vormen of dat anderen definitief helemaal uit beeld zijn.

Toch is het idee nu wel dat het nieuwe stadsbestuur uit - een paar van - deze partijen gaat bestaan. Polman: ‘De vervolggesprekken zullen worden gericht op de totstandkoming van een politiek akkoord en op de keuze van samenwerkingspartners.’ Opvallende afwezigen in dat rijtje zijn de PVV, GroenLinks en de islamitische partijen. Waarom met die afvallers niet direct wordt verder gepraat, vermeldt de verkenner niet.

Spuiforum blijft een twistpunt

Het Spuiforum blijft een belangrijk twistpunt tussen de partijen, wordt tussen de regels door ook duidelijk. Vorige week maakt het college van burgemeester en wethouders bekend geen onomkeerbare stappen meer te gaan zetten, maar er zouden wel proefsleuven voor archeologische onderzoek worden gegraven op het Spuiplein. Dit leidde tot grote woede bij de partijen die niet in het nog zittende college deelnemen.

Donderdag wordt hierover een extra gemeenteraadsvergadering gehouden. Polman roept het huidige college nogmaals op een ‘pas op de plaats te maken, zodat het verkenningsproces niet onnodig wordt belemmerd’. Maar hij doet ook een beroep op de raad. ‘Ik verzoek de leden van de gemeenteraad in die vergadering in hun bijdrage eveneens rekening te houden met het lopende verkenningsproces dat er op gericht is tot samenwerking en overeenstemming te komen.’

Deel dit artikel: