Uitspraak in unieke zwavelzuurzaak aangevochten

Huis zwavelzuur
Huis zwavelzuur
ZOETERMEER - Regillio K. vecht de beslissing van het gerechtshof aan dat hij schuldig is aan de zelfmoord van zijn ex-vriendin. Carolina pleegde zelfmoord 1,5 jaar nadat K. haar had overgoten en verminkt met zwavelzuur. K. werd veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs.
K. heeft een cassatieberoep ingesteld tegen tegen uitspraak van het gerechtshof. Dat betekent dat de Hoge Raad gaat kijken of het hof de wet goed heeft toegepast. Er wordt niet inhoudelijk naar de zaak gekeken, de Hoge Raad spreekt ook geen oordeel uit over de keuzes die het hof heeft gemaakt. Er wordt alleen bekeken of het recht goed is toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd.
In de zomer van 2011 goot K. zwavelzuur over Carolina omdat zij hun relatie heeft verbroken. Hij wilde haar pijn doen.
Volgens het hof is de dood van Carolina aan K. toe te rekenen, omdat zij 'door zijn handelen in deze situatie terecht was gekomen'. Begin 2013 pleegde Carolina zelfmoord omdat haar situatie (de pijn en het isolement) uitzichtloos bleek. 'Ik heb het echt geprobeerd, maar ik kan niet meer', schreef ze in haar afscheidsbrief.

Nog nooit gebeurd

Volgens K.'s advocaat Ayse Çimen gaat het om de 'leer van de redelijke toerekening', de vraag of een zelfstandige beslissing als zelfdoding aan iemand anders kan worden toegerekend. 'Dat is een juridisch twistpunt', zegt ze.
'In Nederland is het nog nooit gebeurd dat iemand verantwoordelijk werd gehouden voor de zelfmoord van iemand anders', gaat ze verder. 'Het hof zegt ook dat mijn cliënt zijn ex-vriendin niet wilde doden. Toch wordt haar zelfmoord nu gelinkt aan de mishandeling door hem.'
K. is door het gerechtshof veroordeeld tot zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Meteen behandelen

Verder protesteert K. tegen het feit dat hij eerst tweederde van zijn straf moet uitzitten, voordat zijn behandeling kan beginnen. 'Ik heb bepleit om de celstraf en tbs gelijktijdig te laten plaatsvinden', zegt Çimen.
'Ik vind het raar dat hij behandeld moet worden, maar dat ze daar kennelijk niet meteen mee willen beginnen. Ik vind dat er niet voldoende op mijn voorstel is gereageerd.'
Het duurt naar schatting ruim een jaar voordat in het cassatieberoep een beslissing wordt genomen.