Voorzichtige beweging in impasse cultuurpaleis

DEN HAAG - De PvdA en de Haagse Stadspartij hebben een voorzichtige, maar belangrijke stap gezet om uit de loopgraven te komen in de discussie over de bouw van het cultuurpaleis in het centrum van Den Haag.

Tijdens een debat in de gemeenteraad – waarbij ieder woord op een goudschaaltje werd gewogen – sprak Joris Wijsmuller van de HSP niet langer in snoeiharde woorden over het bestaande ontwerp, maar erkende hij nu dat er een plan moet komen dat kan rekenen op een breed ‘draagvlak’  in de stad.

Een plan waarbij volgens hem het Spuiplein behouden moet blijven en de kosten dienen te worden beperkt. Wel zei hij ook dat het waarschijnlijk veel tijd gaat kosten om dat te bedenken.

'Belangrijke beweging'

In de ogen van PvdA-fractieleider Rabin Baldewsingh is dat een belangrijke beweging van Wijsmuller, waarop hij zelf ook het belang van draagvlak benadrukte. Niet langer sprak Baldewsingh van ‘het’ Spuiforum. Donderdagavond was het opeens ‘een’ Spuiforum geworden.

Op de directe vraag of het huidige plan heilig is, zei hij: ‘Dat weet ik niet. Het Spuiforum heeft nu de stad te lang gegijzeld. Ik ben bereid te praten over een plan waarvoor een breder draagvlak is in de stad.’

Nieuwe machtsverhoudingen

De gemeenteraad debatteerde woensdag over de brieven van verkenner Han Polman. De commissaris van de koning in Zeeland zag het vooral als zijn taak om de partijen te laten wennen aan de nieuwe machtsverhoudingen in de Haagse gemeenteraad.

Hij gaf als aanbeveling mee dat acht partijen nu verder moeten praten over een mogelijke coalitie. Opmerkelijke afwezig in dat rijtje is GroenLinks, veel andere partijen verbaasden zich daarover. Maar de leider van de nu grootste partij D66, Ingrid van Engelshoven, maakte duidelijk dat zij hiervoor verantwoordelijk is. GroenLinks heeft een zetel verloren en met de twee die nog resten is die partij niet echt meer een machtsfactor, verklaarde zij.

Uitslag in eigen voordeel

Een groot deel van het debat ging weer over de bouw van het 181 miljoen kostende cultuurpaleis. Zowel de voorstanders (D66) als de tegenstanders (Haagse Stadspartij) legden de verkiezingsuitslag uit in hun voordeel.

De hele oppositie -  minus de Groep Van der Helm – diende een voorstel in alle planvorming en (voorbereidende) werkzaamheden voor het Spuiforum te stoppen tot er een nieuw college is.

Voorstel is hetzelfde

Volgens partijleiders Ingrid van Engelshoven, Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) kwam dat voorstel helemaal overeen met de brief die het college van burgemeester en wethouders anderhalve week geleden aan de raad stuurde.Maar toch bleef het voorstel op tafel en kreeg een meerderheid, mede omdat de PvdA het steunde. Over de uitleg die daaraan moest worden gegeven, verschilde bijna iedereen in de raad van mening.


 

Deel dit artikel: