Instellingen

Kerken vieren zaligverklaring pausen bescheiden

DEN HAAG - Katholieke kerken houden zondag speciale vieringen voor de heiligverklaring van de pausen Johannes Paulus II en Johannes XXIII.
Er zijn ook bidprentjes gemaakt voor de unieke gelegenheid. Het komt zelden voor dat er twee pausen tegelijk zalig worden verklaard. Toch is de belangstelling in Nederland veel geringer dan in andere landen. Er verschijnen geen speciale gedenkborden, munten of penningen, zoals in Duitsland.
De beelden van de plechtigheid op het Sint Pietersplein in Rome zijn ook niet rechtstreeks te zien in bioscopen. In 1300 bioscopen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika zijn er wel driedimensionele voorstellingen.

Pausen zorgden voor modernisering

Paus Johannes Paulus II (Karel Wojtyla) stierf negen jaar geleden en was erg populair. Hij was maar liefst 27 jaar leider van de Rooms-Katholieke Kerk (1978-2005), maakte veel reizen en zwaaide in een 'pausmobiel' naar het publiek. De laatste jaren van zijn pausschap leed hij aan Parkinson en was hij nauwelijks meer verstaanbaar.
Johannes de XXIII (Angelo Roncalli) was paus van 1958 tot 1963 in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie, het begin van de modernisering van de kerk. Het evangelie werd voortaan in de volkstaal verkondigd.