ANALYSE: Partijen in Den Haag aan tafel, maar nieuw stadsbestuur is allerminst gelopen race

DEN HAAG - D66, CDA, PvdA, VVD en de Haagse Stadspartij gaan in Den Haag praten over het samen vormen van een nieuw stadsbestuur, maar een gelopen race is dat allerminst. Dat blijkt uit een nadere beschouwing van de situatie door politiek verslaggeefster Lot van Bree van Omroep West.

Het cultuurpaleis is en blijft voorlopig het heikele punt bij de coalitieonderhandelingen, ook al spreken de vijf partijen nu met elkaar. ‘Het cultuurpaleis is het probleem en het is dus de vraag of de partijen eruit komen.’

De Haagse Stadspartij, hoewel nu aan tafel, heeft al laten weten de keuze voor deze coalitie onverstandig en overhaast te vinden. Voor een partij die moet meedoen aan de gesprekken een opvallende uitspraak.

Winnaars

De twee grote winnaars van de verkiezingen D66 en Stadspartij staan daarmee lijnrecht tegen over elkaar. D66 is voor het Spuiforum, terwijl de Haagse Stadspartij faliekant tegen is. Ook de andere onderhandelingspartijen CDA, PvdA en VVD zijn tot nu toe voor de komst van het cultuurpaleis geweest.

Lot van Bree: ‘Willen ze eruit komen, dan zal uiteindelijk één partij water bij de wijn moeten doen. Dat zal zowel voor D66 als voor de Haagse Stadspartij geen makkelijke weg zijn. Maar een optie is ook dat er een middenweg wordt gevonden waarbij het plan wordt aangepast. Bijvoorbeeld dat het cultuurpaleis niet in zijn geheel nieuw wordt maar dat er een stuk alsnog wordt gerenoveerd.’

Van Bree verwacht dat de onderhandelingspartijen er snel uit kunnen zijn als de kwestie cultuurpaleis is opgelost. ‘Als het punt cultuurpaleis getackeld is, dan zullen de gesprekken snel kunnen gaan. Den Haag hoeft niet net als vier jaar geleden grote bezuinigingen door te voeren en dat maakt de gesprekken waarschijnlijk gemakkelijker. Maar eerst zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het cultuurpaleis.’

Deel dit artikel: