Duindorpers boos over verdeling woningen

SCHEVENINGEN - Het wegpesten van sommige mensen uit het Scheveningse Duindorp, komt voor een belangrijk deel door de manier waarop Vestia woningen verdeelt. Dat zeggen bewoners tegen Omroep West. In de wijk is er veel frustratie over het zogenoemde 'woonruimte-verdeelsysteem' van Vestia, mensen van buitenaf zouden met voorrang woningen krijgen, terwijl de Duindorpers zelf achter het net vissen.

Na de berichtgeving over het wegpesten van allochtone woningzoekenden vorige week zijn de bewoners van de Scheveningse wijk terughoudend om te praten. Maar als het onderwerp op Vestia komt, dan vertellen de Duindorpers graag over hun gevoel van onvrede, want ze voelen zich achtergesteld ten opzichte van andere woningzoekenden.

‘Onze kinderen en familieleden kunnen geen huisje krijgen hier in Duindorp’ zegt Duindorper Cees de Jager, ‘mijn dochter staat al een paar jaar ingeschreven, maar ze heeft op een gegeven moment de moed opgegeven, want ze komt gewoon niet in aanmerking.’ 

Transparant systeem

Toch heeft Vestia volgens woningmarktdeskundige van de TU Delft Peter Boelhouwer tegenwoordig weinig invloed over het verdeelsysteem: ‘In het nieuwe systeem dat we inmiddels al een tijd hebben kan iedereen zelf bepalen waar hij of zij wil wonen. Daardoor heb je als woningzoekende veel keuzevrijheid. Bij het oude systeem kreeg je een woning aangeboden door de woningcorporatie, zij bepaalde in feite waar je kwam te wonen. Dus ze konden Duindorpers toen ook specifiek een woning aanbieden in hun eigen wijk, dat kan nu niet meer’, aldus Boelhouwer.

Het steekt de bewoners dat er allerlei mensen van buitenaf naar hun wijk verhuizen, die volgens de Duindorpers korter ingeschreven staan. Daarnaast vinden ze het ook onterecht dat mensen via urgentie- of voorrangsregels hun woning in Duindorp krijgen.

Kwalijke zaak

‘Het moet niet zo zijn dat mensen met een soort van voorrangs-beleid een huis toegewezen krijgen, om misschien wel een bepaalde samenstelling van een wijk te veranderen, omdat het misschien iets te wit is hier. En als dat aan de hand is, dan vind ik dat een heel kwalijke zaak’, zegt een van de vele boze bewoners van Duindorp.

Peter Boelhouwer: ‘Het kan zijn dat mensen met bijvoorbeeld een urgentieverklaring voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning in Duindorp, maar de meeste woningen worden daar toch gewoon vergeven op basis van inschrijfduur.’

 

Voorrang voor Duindorpers

Tot zo’n drie jaar geleden gold voor de Duindorpers een uitzonderingspositie. Tijdens een grote opknapbeurt van de wijk werden de vrijgekomen en nieuw gebouwde sociale huurwoningen alleen onder de aandacht gebracht in Duindorp. Hierdoor zouden mensen uit andere delen van de stad niet reageren op de huizen. Toen de herstructurering van de wijk een paar jaar geleden werd afgerond verviel deze bevoorrechte positie voor Duindorpers.

Nu kan iedereen op de huizen reageren en dat is toch wennen: ‘Laat Vestia maar eens uitleggen waarom ze bepaalde mensen wel voorrang geven, terwijl mensen uit Duindorp veel langer ingeschreven staan’, zegt De Jager.

Hoe werkt het woonruimte-verdeelsysteem van Vestia?

Vestia is de grootste woningcorporatie van Den Haag en heeft het merendeel van de sociale huurwoningen in Duindorp in bezit. Samen met de gemeente Den Haag zijn er onderling afspraken gemaakt over het woonruimte-verdeelsysteem. Dit systeem wordt niet alleen door Vestia gehanteerd, maar ook door andere corporaties in de regio haaglanden.

In dit woonruimte-verdeelsysteem mag iedereen zich inschrijven voor een huis in Duindorp. Dat kan al vanaf 18 jaar, ook als je nog thuis woont. Iemand die in Duindorp woont en die 5 jaar staat ingeschreven, krijgt niet per definitie de woning toegewezen. Want als iemand anders buiten Duindorp langer ingeschreven staat, dan krijgt diegene de eerste keus. Maar er zijn ook woningzoekenden die voldoen aan de zogenaamde ‘urgentie- en voorrangscriteria’. Dit kunnen bijvoorbeeld psychiatrische patiënten zijn, asielzoekers of hulpbehoevenden. Deze mensen krijgen ondanks dat zij korter ingeschreven staan, tóch voorrang op alle andere woningzoekenden.

Dit urgentiesysteem wekt weerzin op bij bewoners in Duindorp: ‘Urgentiegevallen zijn er altijd. Maar waarom moeten wij opdraaien voor psychische patiënten?’ zegt De Jager. Hij hoopt dat zijn dochter toch ooit terug naar Duindorp kan komen.

GroenLinks in dialoog met Duindorpers

Ook GroenLinks hoort deze geluiden vanuit de wijk. Fractievoorzitter Inge Vianen is met mensen in Duindorp gaan praten: ‘Veel mensen geven aan dat ze het toewijzingsbeleid niet eerlijk vinden gaan. Ik weet niet of dat klopt. Daarom heb ik aan de burgemeester en wethouders gevraagd om opheldering.’

GroenLinks neemt het gevoel van onrecht van de Duindorpers serieus, maar is tegelijkertijd kritisch over wat er in de wijk is gebeurd: ‘Natuurlijk kun je onzekerheid hebben over je woningtoewijzing, maar dat mag geen reden zijn om stenen door de ruiten te gooien van mensen met een andere huidskleur.’

Deze week hoopt GroenLinks antwoord op de vragen te krijgen.

>Lees meer over Duindorp in ons dossier

Deel dit artikel: