Molukkers krijgen voorrang bij huisvesting in 'eigen' Moordrechtse wijk

molukse wijk ambon moordrecht inwoners molukken molukkers
molukse wijk ambon moordrecht inwoners molukken molukkers
MOORDRECHT - Veel Duindorpers ervaren dat woningzoekenden van buiten deze Haagse wijk voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Volgens het systeem waarmee woningen worden verdeeld in Nederland heeft in principe iedereen die staat ingeschreven evenveel recht op vrijgekomen woningen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in Moordrecht.
De Ambonwijk in Moordrecht telt 140 woningen. Na een succesvolle onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië was er voor de Molukse militairen geen plaats meer in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Daarom werd een grote groep Molukkers tijdelijk naar Nederland gehaald. Maar tijdelijk bleek het niet te zijn. Tot op de dag van vandaag zijn er verspreid over Nederland Molukse wijken. De Ambonwijk in Moordrecht is er daar één van.

Huizen alleen voor Molukkers

De huizen in de Ambonwijk zijn nog altijd specifiek voorbestemd aan de Molukse gemeenschap. In de huisvestingsverordening van de gemeente Zuidplas, waaronder Moordrecht valt, is opgenomen dat de woningen in eerste instantie worden toegewezen aan woningzoekenden van Molukse afkomst uit de regio. Mocht er regionaal te weinig interesse zijn, dan worden de huizen met voorrang aangeboden aan Molukkers uit de rest van Nederland.
Woningcorporatie Mozaïek Wonen, eigenaar van de huizen in de Ambonwijk, erkent de bijzondere toewijzingssituatie. Henk Brückmann van Mozaïek Wonen: 'Volgens de huisvestigingswet mogen voor deze Molukse groep geen aparte voorrangsregels gelden. Maar vanwege de historie is hier de uitzondering wel toegestaan.'

Genoeg woningen

Een echt probleem geeft de bevoorrechte positie van Molukse woningzoekenden niet volgens de woningcorporatie. Brückmann: 'In Moordrecht is er niet sprake van een dermate groot woningtekort, dat er andere groepen benadeeld worden door deze regelgeving. Naar mijn weten heeft zich ook nooit iemand van buiten de Molukse gemeenschap gemeld voor een woning in de Ambonwijk.'