Instellingen

Terpstra zet zich in om het tekort aan technisch personeel terug te dringen

Doekle Terpstra
Doekle Terpstra
DEN HAAG - Topman Doekle Terpstra van Hogeschool InHolland is donderdag aan de slag gegaan als aanjager van het zogenoemde Techniekpact. Deze samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid heeft tot doel het tekort aan technisch personeel terug te dringen.
De partijen willen dit bereiken door de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren voor techniek te interesseren. Op Twitter noemt Terpstra zijn rol bij Techniekpact een 'mooie uitdaging'.
Volgens het ministerie van Economische Zaken neemt de behoefte aan technisch personeel de komende jaren sterk toe. Op termijn zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig om aan de vraag van het bedrijfsleven te kunnen voldoen.

Terpstra topman bij Inholland

Doekle Terpstra vertrekt in de loop van dit jaar als bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Terpstra stond sinds eind 2010 aan het roer van Hogeschool Inholland.  Doekle Terpstra werd aangesteld om orde op zaken te stellen.
De opleidingsinstelling had toen te kampen met vele problemen, waaronder ondermaats onderwijs. De Onderwijsinspectie vond in 2011 dat vier opleidingen van Inholland zo slecht waren dat ze 'hbo-onwaardig' waren.

Vestigingen weer op orde

Daaronder waren de opleidingen Media en Entertainment Management (MEM) en Commerciële Economie (CE) aan Hogeschool Inholland, met vestigingen in Den Haag en Delft. Inmiddels zijn deze vestigingen weer op orde.