Driekwart woningen in Duindorp gaat naar niet-Duindorpers

REGIO - DEN HAAG – Drie van de vier vorig jaar vrijgekomen sociale huurwoningen in Duindorp zijn verhuurd aan mensen van buiten de wijk. Ging 75 procent naar niet-Duindorpers, 25 procent van de beschikbare woningen ging naar mensen uit deze Haagse wijk zelf. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag die zijn opgevraagd door Omroep West.

Door Brian van der Bol en Rob Vlastuin

Het is een toename in vergelijking met 2010, toen 69 procent werd toegewezen aan mensen van buiten Duindorp. De cijfers lijken het gevoel te onderschrijven van veel Duindorpers, die boos zijn over de verdeling van woningen aan mensen buiten ‘hun’ wijk.

Duindorp kwam twee weken geleden in het nieuws, omdat allochtonen stelselmatig zouden worden weggepest. De reportage bij Omroep West zorgde voor landelijke aandacht en veel ophef, omdat bewoners zich openlijk uitspraken tegen de komst van met name allochtonen.

Discriminatie

Burgemeester Jozias van Aartsen distantieerde zich van de uitspraken van sommige Duindorpers. Hij zei discriminatie niet te tolereren. Mede vanwege deze en andere voorvallen heeft hij onlangs cameratoezicht ingesteld op het Tesselseplein in Duindorp. Ook meldde de burgemeester dat de politie extra alert is.

Hoewel er een toename is van het aantal toegewezen woningen aan mensen buiten de wijk,  bestrijden woningcorporatie Vestia en de gemeente dat mensen van buiten Duindorp worden voorgetrokken bij de toewijzing van woningen.

Gevoel

'Wij behandelen iedereen gelijk en volgen de regels van het toewijzingssysteem. We maken alleen uitzonderingen bij de urgentiecriteria. In Duindorp worden juist relatief weinig woningen met voorrang toegewezen', aldus Vestia.

Vestia kan zich wel voorstellen dat sommige Duindorpers het gevoel hebben dat ze worden gepasseerd door mensen van buitenaf. 'Sinds 2009 is er voor Duindorp meer concurrentie, iedereen die staat ingeschreven kan nu reageren. Mensen die alleen zoeken in een specifieke wijk, zoals Duindorp, verkleinen de kans op een huis.'

Voorkeursbehandeling

Tot zo'n vijf jaar geleden kregen Duindorpers een voorkeursbehandeling bij de toewijzing van woningen in het kustdorp. Dat had te maken met een grote herstructurering van de wijk. Er werden meer woningen gesloopt dan gebouwd en mensen die tijdelijk weg moesten maakten zo een grotere kans te kunnen terugkeren.

Om de bewoners tegemoet te komen werden sociale huurwoningen alleen onder de aandacht gebracht in Duindorp. In 2009 verviel dit privilege. Duindorpers zijn nu boos over de verdeling van woningen.

'Blanke’ wijk

Zo werden in 2013 exact 124 woningen (van de 3.000) in de wijk nieuw verhuurd. Daarvan gingen er 31 (een op vier) naar Duindorpers en 93 (drie op de vier) naar mensen van buiten de wijk.  In 2010 werden in totaal 97 woningen verhuurd, waarvan 63 kandidaten (twee op de drie) van buiten Duindorp.

Ondanks de toename van het aantal ‘nieuwe mensen’ van buiten Duindorp blijft het één van de meest ‘blanke’ wijken van Den Haag, zo blijkt uit de cijfers.

Ruim 85 procent van de bijna 5.500 Duindorpers is in 2013 autochtoon. 14,7 procent van de wijkbewoners is van allochtone afkomst (van wie ruim 6 procent niet-Westers). In heel Den Haag is dat 50 procent.

Urgentieverklaring

Sinds het bijhouden van de cijfers over de afkomst van de inwoners per wijk in 2006 is het aantal niet-westere allochtonen in Duindorp nauwelijks toegenomen; slechts 1 procent.  In heel Den Haag is dat aantal toegenomen met 2 procent.

Toch klagen veel Duindorpers dat vooral 'allochtonen met voorrang' een woning in de wijk krijgen toegewezen. Dat gevoel wordt ook weersproken door het aantal urgentieverklaringen. Volgens gegevens van de gemeente is bij slechts 4 van de 124 in 2013 verhuurde woningen sprake van een 'urgentieverklaring' (3 procent). In 2010 waren dat 2 van de 97 verhuurde woningen (2 procent).

Voorrang

Daarbij gaat het om mensen met een medische beperking of sociale problemen,verslaafden, moeders uit een blijf-van-mijn-lijfhuis en asielzoekers met een verblijfsvergunning die op zoek zijn naar een woning en voorrang krijgen. In heel Den Haag wordt zo’n 7 procent van de sociale huurwoningen met voorrang verhuurd, meer dan het dubbele aantal.

Als je de cijfers naast elkaar legt lijkt het gevoel van de bewoners in Duindorp te kloppen. Steeds meer woningen worden verhuurd aan mensen buiten de wijk. Maar daar staat tegenover dat Duindorp nog steeds één van de meest 'blanke' wijken van Den Haag is en dat het percentage autochtonen er de afgelopen tien jaar nauwelijks is afgenomen. Ook het aantal urgentieverklaringen waarbij een woning wordt toegewezen in Duindorp is verwaarloosbaar en aanzienlijk lager dan in de rest van Den Haag.

> Lees meer over Duindorp in ons dossier

 

Deel dit artikel: