Instellingen

‘Constructieve gesprekken’ over coalitie in Den Haag

DEN HAAG - De onderhandelingen tussen D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD en CDA over een nieuwe coalitie in Den Haag verlopen in een ‘goede en constructieve sfeer.’ Dat stelt onderhandelaar Tom de Bruijn vrijdag in een verklaring.
De vijf partijen zijn nu ruim een week met elkaar in overleg. Dat de sfeer goed is, is opvallend omdat fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vorige week donderdag nog liet weten niet enthousiast te zijn over gesprekken tussen die vier partijen die de afgelopen jaren het college vormden en zijn partij.
Wijsmuller, toen: ‘Wij willen een nieuwe bestuurscultuur, dan heb je vers bloed en nieuw elan nodig en geen voortzetting van het oude college met een dichtgetimmerd collegeakkoord waarbij de burgers het nakijken hebben. We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, en zullen in gesprek blijven, maar deze keuze vinden we onverstandig en overhaast.’

Cultuurpaleis zorgt voor verschil van mening

Een belangrijk verschil van mening tussen de vier ‘oude’ coalitiepartijen en de HSP is de bouw van een nieuw groot cultuurpaleis op het Spuiplein. D66, PvdA, VVD en CDA waren voorstander van dit Spuiforum, de HSP was altijd fel tegen.
Maar volgens onderhandelaar De Bruijn geven alle vijf partijen nu aan te willen komen tot een ‘gedragen en ambitieus akkoord dat tot doel heeft de grote opgaven voor de stad de komende periode voortvarend op te pakken’.

Partijen hebben een gedeelde visie

Hij laat ook weten dat ‘belangrijke onderwerpen’ aan de orde zijn geweest en er een ‘gedeelde visie’ is voor de stad. Wat die visie is, wordt uit de verklaring niet duidelijk. De onderhandelaars van de partijen waren niet bereikbaar voor een toelichting.
De komende tijd gaan de gesprekken die tot nu toe werden gevoerd in The Hague Institute for Global Justice verder. Dan wordt onderzocht ‘hoe de verschillen van inzicht overbrugd kunnen worden om te komen tot een daadkrachtige agenda voor de toekomst van deze stad onder een stabiel bestuur,’ aldus de verklaring van De Bruijn.