Haagse Stadspartij: ‘Vertrouwen in coalitieonderhandelingen’

DEN HAAG - Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) is na een week onderhandelen bijgedraaid. Vorige week noemde hij de keuze voor een coalitie met D66, PvdA, VVD, CDA en de HSP nog ‘onverstandig’. Inmiddels is het vertrouwen gegroeid, zegt hij.

Sinds vorige week onderhandelen de vijf partijen over het vormen van een nieuw stadsbestuur. Wijsmuller begon die gesprekken met grote tegenzin. Hij vond het niet goed dat vier partijen die de afgelopen jaren de stad hebben bestuurd, opnieuw in een college terecht zouden komen.

‘Wij willen een nieuwe bestuurscultuur, dan heb je vers bloed en nieuw elan nodig en geen voortzetting van het oude college met een dichtgetimmerd collegeakkoord waarbij de burgers het nakijken hebben,’ zei hij toen.

Goede basis

Maar nu is hij positiever. Wijsmuller: ‘Er is vertrouwen tussen mij en de vijf onderhandelaars en dat geeft een goede basis. De gesprekken gaan over wat ons bindt.’

Volgens hem is er tussen de vijf partijen een gedeelde visie op onder andere het gebied van werkgelegenheid en zorg. ‘We realiseren ons allemaal dat er op deze thema’s een grote opgave ligt. Over de oplossing bestaan verschillen van inzicht maar we onderstrepen het belang ervan.’

Geen akkoord cultuurpaleis

De waarschijnlijk grootste hobbel, de bouw van het cultuurpaleis, is nog niet genomen. ‘Daar hebben we nog geen overeenstemming over,’ zegt Wijsmuller. ‘We hebben het er natuurlijk wel over gehad, maar zijn nog niet tot elkaar gekomen.’


Wijsmuller houdt nog wel rekening met de mogelijkheid dat de onderhandelingen alsnog mislukken. ‘Dat kan natuurlijk altijd. Maar voorlopig zijn we nog in gesprek.’ 

VVD positief

Ook VVD-leider Boudewijn Revis is positief over de onderhandelingen. De vijf partijen hebben de wil om er samen uit te komen. Maar het is ook weer te vroeg om te zeggen dat een nieuw college echt in de steigers staat. Ook zegt hij dat de vijf inmiddels alle belangrijke onderwerpen wel een keer hebben besproken.

Revis zegt ook dat de ‘gedeelde visie’ die de partijen op de stad hebben, voortkomt uit het stuk dat verkenner Han Polman eerder opstelde. Polman constateerde dat vrijwel alle partijen onder meer economische groei, de bestrijding van werkloosheid, Den Haag als internationale stad van vrede en recht en het in goede banen leiden van de decentralisatie van de zorg als belangrijke thema’s voor de komende jaren zien.