CULTUURPALEIS TERUG NAAR TEKENTAFEL, UITSTEL BOUW MET EEN JAAR

Cultuurpaleis
Cultuurpaleis
DEN HAAG - De partijen die in Den Haag onderhandelen over een nieuwe coalitie hebben een akkoord bereikt over het omstreden Cultuurpaleis. Dat betekent dat de grootste hobbel in de onderhandelingen is genomen en dat de kans groot is dat de stad een bestuur krijgt van D66, PvdA, CDA, VVD en Haagse Stadspartij.
Het akkoord voorziet wel in nieuwbouw maar volgens een ander ontwerp. Daarmee is het huidige plan van tafel en gaat het terug naar de tekentafel. Renoveren van de bestaande theaters is dus ook van de baan.
Uitvoering van het nieuwe plan kost nog steeds maximaal 181 miljoen euro en is een jaar later gerealiseerd dan eerder gedacht, in 2019. De partijen streven naar een goedkoper ontwerp. Door een nieuwe manier van aanbesteding verwachten ze dat te bereiken.

Instellingen

Bij het maken van het nieuwe ontwerp wordt vastgehouden aan de afspraken die met de toekomstige gebruikers zijn gemaakt. Dat betekent voor het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater dat er niet gesleuteld wordt aan de eisen die zij gesteld hebben wat betreft het ontwerp zoals bijvoorbeeld de isolatie van de zalen. Ook zullen zij worden betrokken bij het hele proces.
De voorzitter van de onderhandelingen Tom de Bruijn is tevreden met het resultaat: 'Deze ontwikkeling biedt een veelbelovend perspectief op de totstandkoming van een stabiel en ambitieus college. Partijen werken constructief verder aan de overige thema's van een algeheel akkoord dat tot doel heeft de grote opgaven voor de stad de komende periode voortvarend op te pakken. Partijen schatten in nog een paar weken nodig te hebben om over het algehele akkoord tot overeenstemming te komen'.