Instellingen

Meisjes in korte rokjes zorgen voor afleiding examen

Korte rokjes
Korte rokjes
DEN HAAG - ‘Te korte rokjes’, dat was de opvallendste klacht over het eindexamen die het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) dit jaar heeft ontvangen. Een aantal jongens klaagde dat door het mooie zomerweer meisjes te korte rokjes droegen.
De ijverige leerlingen werden hierdoor afgeleid tijdens het eindexamen, zo vertelde de Goudse Annelotte Lutterman van het LAKS in het radioprogramma De Ochtend.
Relatief veel klachten gingen over de 'kernvakken', Nederlands, wiskunde en Engels. Voor deze vakken moet de eindexamenleerling een voldoende halen om te slagen.

Moeilijk woordgebruik

Andere klachten gingen over lastig te lezen, soms lange teksten en moeilijk woordgebruik. Verder waren dus klachten over de zomerkleding waarin veel meisjes zich staken en zelfs over vogels in leslokalen.
Ouders van VMBO-eindexamenkandidaten belden het LAKS met hun zorg over examens die via de computer werden afgenomen. Ze vroegen zich af of die digitale examens wel geldig zijn.

Gestolen eindexamens

In totaal heeft het LAKS dit jaar 108.000 klachten over eindexamens gekregen. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen werd het LAKS overstroomd met  143.000 klachten. Het hoge aantal klagers kwam dat jaar door de gestolen eindexamens in Rotterdam en het uitgestelde examen Frans voor het VWO.
Het LAKS bundelt alle klachten en overhandigt ze over een paar weken aan staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs.