Fout in stadhuis Den Haag, informatie over wijkcentrum niet bij raad

DEN HAAG - Het blijft rommelen rond de gedwongen verplaatsing van wijkvereniging De Kruin in Den Haag. Het conflict tussen het bestuur van De Kruin en de gemeente over een alternatieve locatie is inmiddels hoog opgelopen. En nu blijkt bovendien dat informatie over de kosten en opbrengsten van de grond waarop de wijkvereniging staat, door een fout op het stadhuis niet bij de gemeenteraad terecht is gekomen.

Wethouder Marnix Norder (PvdA) wil de huurovereenkomst die de gemeente met De Kruin heeft, beëindigen en het pand van de wijkvereniging slopen. De Kruin moet plaatsmaken voor de verkoop van acht vrije kavels waarop particulieren hun woning kunnen bouwen. Maar De Kruin wil niet weg en passende alternatieve locaties zijn er volgens de vereniging niet in de wijk. Het bestuur zegt het gevoel te hebben met de rug tegen de muur te staan.

Vertrouwelijke informatie

In het gevoelige dossier blijkt nu ook een fout te zijn gemaakt bij het leveren van informatie aan de gemeenteraad. In het plan over De Kruin van wethouder Norder dat hij in december vorig jaar aan de gemeenteraad stuurde, stond een verwijzing naar vertrouwelijke informatie over de grondopbrengsten. Dit zou als bijlage bij de openbare informatie zitten. Maar nu blijkt dat de bijlage nooit is toegevoegd.

Volgens de PVV is de raad door deze fout ‘onvolledig geïnformeerd’ door de wethouder en heeft de raad daardoor een onzorgvuldige afweging genomen. ‘Het gaat om informatie waaruit blijkt wat de financiële risico’s zijn’, zegt PVV-raadslid Daniëlle de Winter. ‘In de openbare stukken staat dat de opbrengst van de grond door de verkoop 150 duizend euro is. Maar nu blijkt dat de opbrengst uiteindelijk veel kleiner is. Dat is belangrijke informatie die de raad had moeten weten.’

Informatieplicht

De Winter erkent dat de gemeenteraad in het plan is gewezen op het bestaan van de vertrouwelijke informatie maar dat niemand van de raadsleden toen is aangeslagen op het ontbreken van de nota. De Winter: ‘Maar dat neemt niet weg dat het college een actieve informatieplicht heeft naar de raad.’

De PVV wil nu dat de gemeenteraad de verkoop van de grond en de verplaatsing van De Kruin nog een keer op de agenda zet. ‘Mogelijk beslist of handelt de raad anders nu we volledige informatie hebben,’ zegt De Winter. Ze krijgt steun van in elk geval de Haagse Stadspartij, Groep De Mos/Ouderenpartij Den Haag, SP, GroenLinks en de Partij van de Eenheid. 

Deel dit artikel: