Instellingen

Haags cultuurpaleis tot 25 miljoen euro duurder blijkt uit ambtelijk advies

Lucent Danstheater
Lucent Danstheater
DEN HAAG - Een nieuwe variant van het cultuurpaleis zou 20 tot 25 miljoen euro duurder worden dan de geplande 181 miljoen euro. Dat blijkt uit een ambtelijk advies uit april aan de onderhandelaars die werken aan het nieuwe college in Den Haag. Omroep West heeft het advies ingezien. Volgens beoogd collegepartij de Haagse Stadspartij is er gesleuteld aan deze variant en zijn er inmiddels nieuwe berekeningen die een gunstiger financieel beeld geven. Op het Spuiplein in Den Haag moet een nieuw cultureel complex komen.

door Lot van Bree

Het Spuiforum wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater.
Het cultuurpaleis bleek een grote hobbel in de coalitieonderhandelingen. Maar het beoogde college van D66, PvdA, VVD, CDA en de Haagse Stadspartij sloten enkele weken geleden een akkoord over het omstreden bouwproject. Ze hebben afgesproken afscheid te nemen van het huidige ontwerp van architect Neutelings-Riedijk en opnieuw naar de tekentafel te gaan. De kosten zullen niet hoger worden dan 181 miljoen euro, zo verzekeren ze. De partijen willen zelfs een nieuw Spuiforum voor minder geld bouwen.

Een stijging van de kosten

Maar uit een ambtelijk advies van april blijkt dat een nieuw ontwerp de kosten juist op kan schroeven. Dat komt onder andere omdat de vertraging van een jaar waar de partijen vanuit gaan, leidt tot een stijging van de kosten van 10 miljoen euro. De rentelasten gaan omhoog en ook trekt de markt aan waardoor bouwen weer duurder wordt.
Verder lopen de kosten op door de keuze van de partijen om het nieuwe ontwerp naar achteren te plaatsen zodat het Spuiplein niet volgebouwd wordt. Een deel van het nieuwe cultuurpaleis komt in plaats daarvan op de plek waar nu nog het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken staat. Dit levert extra kosten op van 10 tot 15 miljoen euro, zo staat in het advies.

Een nieuwe manier van aanbesteden

Deze stijging wordt veroorzaakt door de kosten van het slopen van het ministerie. Bovendien loopt de gemeente inkomsten mis doordat het gebouw niet meer verhuurd en verkocht kan worden.
De verwachting van de onderhandelaars dat de kosten worden gedrukt door een nieuwe manier van aanbesteden van het project, wordt in het advies erkend. Maar uiteindelijk levert het geen winst op omdat die financiële voordelen kunnen worden weggestreept tegen de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het werk dat architect Neutelings-Riedijk heeft gedaan.

Advies uit april achterhaald

Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is het advies uit april achterhaald. ‘Toen wij net aan de onderhandelingstafel zaten was er inderdaad een nadelig, financieel beeld. Zoals gebruikelijk met een ambtelijk advies zijn wij hiermee aan de slag gegaan en inmiddels zijn er betere perspectieven.’
Wijsmuller kan niet in detail treden omdat er nog gewerkt wordt aan het akkoord. Wel wijst hij er op dat er op verschillende terreinen kosten bespaard kunnen worden. ‘Onder andere door het mogelijke hergebruik van de gebouwen en het koppelen van grondexploitaties. In het advies uit april zijn bij de kosten voor het werk van Neutelings-Riedijk de voorbereidingskosten en het gebruik van het tijdelijke Zuiderstrandtheater opgeteld. Die hebben wij eruit kunnen halen waardoor de nieuwe manier van aanbesteding ons wel degelijk financiële winst oplevert.’