Oude en nieuwe gezichten in Haags college

DEN HAAG - Op het Haagse stadhuis lopen de komende vier jaar zes wethouders rond. Dat zijn er twee minder dan de afgelopen jaren. D66 krijgt twee wethouders en de overige partijen elke een. In de kandidaat-wethoudersploeg zitten veel ‘oude bekenden’ en twee min of meer nieuwe gezichten.
Ingrid van Engelshoven wordt voor D66 de wethouder met de portefeuille kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs. Ook zal ze de verantwoordelijkheid over de stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen krijgen. Bovendien is zij de eerste loco-burgemeester en zal de burgemeester dus vervangen als hij afwezig is. Van Engelshoven was vier jaar lang wethouder onderwijs en dienstverlening in Den Haag.
Tom de Bruijn is de tweede kandidaat-wethouder voor D66. Hij krijgt financiën, verkeer, vervoer en milieu onder zijn hoede. Het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg valt ook in zijn portefeuille. De Bruijn is het enige onbekende gezicht in Den Haag. Hij is lid van de Raad van State en had in het verleden verschillende topfuncties op het ministerie van Buitenlandse Zaken en in Europa.
Rabin Baldewsingh krijgt voor de PvdA de portefeuille sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport. Verder wordt hij verantwoordelijk voor de stadsdelen Escamp en Laak. Baldewsingh zat al twee periodes in de Haagse collegebanken. De afgelopen vier jaar met de portefeuille volksgezondheid, duurzaamheid, media en organisatie en archeologie.
Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij wordt de wethouder stadsontwikkeling, wonen, duurzaamheid en cultuur. Daaronder valt ook de ontwikkeling van het Spuikwartier met daarin de nieuwe versie van het cultuurpaleis. Het stadsdeel Segbroek komt onder zijn hoede. Wijsmuller is de tweede nieuweling in het college maar loopt al zestien jaar mee in de Haagse gemeentepolitiek.
Boudewijn Revis wordt voor de VVD verantwoordelijk voor de binnenstad, de stadsontwikkeling in kerngebieden waaronder Scheveningen, de Internationale zone en de Binckhorst vallen en de buitenruimte. Ook krijgt hij het stadsdeel Centrum in zijn portefeuille. Revis is ook een oude bekende. Hij is sinds november 2012 wethouder Financiën en Stadsbeheer in Den Haag. Hij volgde Sander Dekker op die staatssecretaris is geworden.
Karsten Klein krijgt voor het CDA de portefeuille stedelijke economie, zorg en havens. Het gaat om de zeehavens bij Scheveningen en luchthaven Rotterdam - The Hague Airport. Het stadsdeel Scheveningen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Klein was de afgelopen vier jaar wethouder jeugd, welzijn en sport in Den Haag.