Instellingen

Provincie en natuurclubs willen weidevogels redden

Grutto
Grutto
DELFT - De provincie, gemeente en natuur- en milieuorganisaties willen samen de weidevogels in Midden-Delfland redden. Ze hebben daarvoor dinsdagmiddag in Delft een Weidevogelpact gesloten.
De organisaties en overheden houden de vogelstand de komende jaren in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Het aantal weidevogels, zoals de grutto, neemt al jaren af.
De organisaties laten ook onderzoek doen naar nieuwe manieren om het groengebied te beheren. En in Midden-Delfland komt nieuw groen waar de weidevogels in alle rust kunnen broeden. De nieuwe natuur moet uitgroeien tot een leefgebied van zeker 250 hectare, wel 350 UEFA-voetbalvelden. Een deel, 65 hectare, is al aangelegd.

Afspraken met boeren

Natuurorganisaties maakten eerder al met boeren in het gebied afspraken over het beheer van het natuurgebied. Die houden rekening met de vogels door niet te maaien tijdens het broedseizoen.