Instellingen

Superverf tegen uitlaatgas werkt niet, luchtkwaliteit in Haagse tunnel niet beter

Uitlaatpijp
Uitlaatpijp
DEN HAAG - De bijzondere verf die schadelijke stoffen in uitlaatgassen zou moeten afbreken, blijkt in de praktijk niet te werken. Dat wordt, aldus de gemeente Den Haag, duidelijk uit een proef die is gehouden in de Koningstunnel in het centrum van de stad.
Testen in een laboratorium met de nieuwe methode waren hoopgevend. Daarom werd in april 2013 een over een lengte van 200 meter een laag titaniumdioxide-verf in de tunnel aangebracht. In combinatie met ultraviolet licht zou dit stikstofdioxide (NO2) moeten afbreken.
De bedoeling was dat de proef een jaar zou duren, maar al in eind 2013 bleek uit onderzoek van TNO dat de verf geen enkel effect had. Daarom is de tunnel door de leverancier van de verf weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht.

Proef kostte Den Haag geen geld

De proef kostte de gemeente den Haag overigens geen geld. Het bedrijf dat de verf levert, KNOxOUT, werkte op ‘no cure, no pay’-basis. Volgens verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, milieu) is niet bekend waarom de verf in de praktijk niet werkte. De wethouder: ‘Een verklaring voor de teleurstellende resultaten na een toch veelbelovende laboratoriumtest is niet gevonden.’
Uit het onderzoek in en rond de Koningstunnel blijkt ook dat een andere grote maatregel, het plaatsen van een enorm scherm bij de Lekstraat, niet nodig is. Het scherm zou de woningen moeten beschermen tegen luchtverontreiniging. Uit de meest recente gegevens blijkt echter dat er minder verkeer gebruik gaat maken van de weg dan aanvankelijk gedacht.

Geen geluidscherm bij Lekstraat

Baldewsingh: ‘Uit deze meest recente en meest nauwkeurige verkeerstellingen, luchtkwaliteitsmetingen en uit een nieuw windtunnelonderzoek blijkt namelijk dat de luchtkwaliteit ook zonder speciale maatregelen tijdig aan de normen voldoet. Ook in 2020, met extra verkeer door de Rotterdamsebaan, blijft de luchtkwaliteit aan de normen voldoen. Op basis van deze verwachtingen is het scherm niet langer noodzakelijk.’
De bouw van het honderd meter lange, vier meter hoge scherm wordt dan ook afgeblazen, stelt de wethouder.