Haags raadslid heeft begrip voor daden ISIS

DEN HAAG - Het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani (Partij van de Eenheid) heeft er begrip voor dat terreurorganisatie ISIS dood en verderf zaait in Irak. ‘Ik snap dat ze dat doen, absoluut’, zegt hij tegen Omroep West.

De slachtoffers van ISIS hebben volgens Khoulani namelijk ‘veel misdaden’ begaan. ‘Wat zou jij doen, in zo’n situatie’, vraagt het raadslid zich af. ‘Het zijn geen vrouwen en kinderen die worden afgeslacht, het zijn militieleden die de strijd zijn aangegaan met ISIS. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan honderdduizend soennieten standrechtelijk geëxecuteerd. Daar zijn die executies van ISIS niets bij.’ Wel zegt Khoulani executies en lynchpartijen af te keuren.

De soennitische terreurbeweging ISIS maakt zich schuldig aan de ‘gruwelijkste barbarij’, aldus minister Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken. Maar Khoulani schrijft op Facebook ‘Leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

Stromingen binnen de islam

De twee grootste stromingen binnen de islam zijn het soennisme en het sjiisme. Tussen deze twee moslimgroepen bestaan al eeuwenlang spanningen. Soennieten en sjiieten verschillen in vele opzichten. De twee groepen denken verschillend over wie de profeet Mohammed heeft opgevolgd. Volgens nogal wat soennieten zijn sjiieten geen echte moslims.

De overgrote meerderheid van de moslims wereld is soenniet, maar in Irak vormen sjiieten de meerderheid. Ook de Iraakse regering bestaat voornamelijk uit sjiieten. Khoulani zegt de terreurbeweging te beschouwen als de ‘verzamelnaam voor de hele soennitische opstand in Irak, tegen met name de sjiitische milities die daar de macht hebben. De opstand gaat nu naar Bagdad en daar ben ik een voorstander van. In zijn totale context zeg ik: leve ISIS.’

Mededeling van de redactie: Hoewel wij de vrijheid van meningsuiting zeer belangrijk vinden, is vanwege een grote hoeveelheid ongepaste reacties de mogelijkheid om te reageren op dit bericht uitgeschakeld. Wij vinden dit buitengewoon jammer, maar omdat onze huisregels hier stelselmatig worden overtreden zien we helaas geen andere mogelijkheid.

Deel dit artikel: