Instellingen

Na Vader- en Moederdag ook een Overstromingsdag

DEN HAAG - Nederland krijgt mogelijk een jaarlijkse speciale themadag waarop iedereen kan stilstaan bij de risico's op een natuurramp. Minister Schultz-van Haegen gaat een plan maken voor een Nationale Overstromingsdag.
Ze neemt daarbij een idee over van de SP in de Tweede Kamer. Het Kamerlid Smaling wil dat evenement een begrip wordt als de Vader- of Moederdag. Minister Schultz-van Haegen vindt dat inwoners van de Randstad nu nog te weinig nadenken over de gevolgen van een overstroming.
'De kans om te overlijden door zo'n ramp is 1 op de honderdduizend jaar, maar dat kan ook morgen gebeuren. Nederland doet veel aan bescherming tegen hoogwater, maar de natuur is altijd sterker dan de mens.' Volgens de bewindsvrouw gaat het 'goed mis' in dichtbevolkte provincies als Zuid-Holland. 'We lopen vol als een soort badkuip.'

Ambulance onder water

Op de speciale Overstromingsdag kunnen mensen nadenken over de gevolgen van overstromingen. Schultz: 'Wegen zijn ondergelopen, ambulances staan onder water, noodaggregaten vallen uit. Wat moet je dan doen?' De minister zag in de New Orleans en New York hoeveel schade een orkaan kan aanrichten. De evacuatie van de bevolking verliep er moeizaam omdat allerlei wegen volliepen.
Nederland moet leren van dit soort rampen door bijvoorbeeld ambulances niet in een kelder van een ziekenhuis onder te brengen. Op de themadag wil Schultz ook laten zien wat Nederland onderneemt op het gebied van waterveiligheid. De rijksoverheid en de waterschappen investeren jaarlijks een half miljard euro in het versterken van dijken waterkeringen. De minister bereikte vorige week een akkoord over verdeling van de kosten van die projecten.
Volgens deskundigen zal een mogelijke overstroming veel meer schade veroorzaken dan in 1953, omdat er in de randstad nu veel meer bedrijvigheid is en de bevolking er explosief is gegroeid.