Instellingen

‘Help! Mijn man heeft een rioolgemaal in Den Haag gekocht’

DEN HAAG - Het hoogheemraadschap van Delfland verkoopt het voormalige rioolgemaal Loosduinen, in Den Haag. Wie het pand koopt, moet wel schijt hebben aan alles waar een normale huizenkoper extra goed op let.
Op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland is uitgebreide informatie te vinden over het rechthoekige gebouw aan de Ouverturestraat 36. Een greep uit de mogelijke uitdagingen waar de kopende klusser zich voor gesteld ziet:
De grond onder het pand is ‘licht verontreinigd’. Bij bodemonderzoek is kwik en barium gevonden, maar niet zulke enorme hoeveelheden dat er meteen ingegrepen moet worden. Maar ook hier is de verkoper verder niet meer aansprakelijk. Als de koper iets leuks met het pand wil doen waarvoor hij iets moet saneren, dan ligt de verantwoordelijkheid volledig bij hem

Asbest

Er zit asbest in het pand. Dat is keurig aangegeven op de bouwtekening, maar - zo waarschuwt het Hoogheemraadschap - het kan best zijn dat er meer in zit. Als dat het geval is, is dit het probleem van de koper, niet van het Hoogheemraadschap.
Hoe staat het pand er eigenlijk bij? Nou, het staat overeind. Meer informatie is niet bekend. Het Hoogheemraadschap heeft geen onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van het gemaal. Het wordt overgedragen in de huidige staat van onderhoud.

Achterstallig onderhoud

Vervolgens blijkt dat er sprake is van een onderhoudsachterstand. Er is in brochure een clausule opgenomen waarin staat dat ‘de verkoper (het Hoogheemraadschap) niet aansprakelijk is voor kwaliteit, bruikbaarheid, resterende levensduur en veiligheid van het dak, de fundering, de goten, de vloeren, het leidingstelsel, de installaties, de riolering etc
En wil je je later beroepen op verborgen gebreken? Jammer, dat lukt niet. ‘Verkoper is niet aansprakelijk voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken’, staat te lezen in de brochure.
Veel klusplezier!