Oud-agenten bevestigen discriminatie bij Haagse politie

DEN HAAG - Haagse oud-agenten bevestigen in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag dat een deel van het politiekorps in de stad zich schuldig maakt aan discriminatie.

Afgelopen najaar meldde Omroep West dat agenten van het politiekorps in de Schilderswijk zich te buiten gaan aan bovenmatig geweld tegen allochtonen en dat er een sfeer van intimidatie en racisme heerst in dat deel van het Haagse korps. De politie en burgemeester Jozias van Aartsen weerspraken de aantijgingen.

In hun brieven spreken twee voormalige politieagenten over onder meer intimidatie, bevooroordeeldheid , ‘onterechte’ boetes aan ‘jonge kinderen’ en een gebrekkige klachtenprocedure. Volgens de briefschrijvers dekken de agenten elkaar onderling bij de afhandeling van klachten en het opstellen van processen-verbaal.

Oneerlijke klachtenprocedure

Zo zouden klachten vaak behandeld worden door een bekende van de beklaagde, schrijft een van de oud-agenten. ‘Als je de klachtenprocedure zuiver zou willen houden, dan zet je deze weg bij een onafhankelijke partij of op zijn minst bij een ander politiekorps. De politie schermt af met de bekende cijfers, maar in deze cijfers zijn de mensen niet opgenomen die aan een politiebureau worden weggestuurd, omdat er geen klacht opgenomen wordt.’

Ook politiecijfers van geweldsincidenten zouden niet kloppen. ‘De cijfers gaan alleen uit van de registraties die op een juiste wijze zijn geregistreerd en opgenomen. Dat is in de praktijk wel anders. Ik heb vele malen meegemaakt dat geweldsrapportages pas werden opgemaakt als de verdachte er serieus werk van maakte.’

‘Geen respect voor de politie’

Een van de voormalig agenten schrijft dat jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst in de Schilderswijk bij voorbaat verdacht zijn. ‘Zodra je aan het geijkte profiel c.q. signalement voldoet (Marokkaans uiterlijk) wordt je gepest, getreiterd, gecontroleerd, bekeurd, te pas en te onpas staande of aangehouden, puur en alleen om je dwars te zitten.’

Volgens de ex-agenten hebben veel jongeren in de Schilderswijk mede daardoor een afkeer van de politie. ‘De 1e generatie heeft nooit een vlieg kwaad gedaan, maar heeft zelf ook geen respect meer voor de politie. De kloof tussen politie en burger wordt alleen maar groter.’ Dat het korps geen afspiegeling vormt van de wijk zorgt er volgens hen ook voor dat de kloof groeit. In de overwegend allochtone wijk (ruim 90 procent) werken voornamelijk autochtone politieagenten.

Onderzoek Universiteit Leiden in de Haagse gemeenteraad

Woensdag spreekt de gemeenteraad over een onderzoek van de Universiteit Leiden naar het zogenaamde ‘etnisch profileren’ door de Haagse politie. Uit het onderzoek blijkt dat Hagenaars discriminatie door de politie ervaren, maar dat de feiten die gevoelens niet onderschrijven.

Haagse agenten controleren mensen niet structureel op basis van hun buitenlandse uiterlijk, aldus de onderzoekers. Van de zestig onderzochte situaties ging de politie ‘slechts’ drie keer in de fout. De politie en burgemeester Van Aartsen toonden zich tevreden over de conclusie van het onderzoek. Wel wil Van Aartsen een aanpassing van de klachtenregeling.

Het Actiecomité Herstel van Vertrouwen heeft de brieven van de ex-agenten doorgestuurd naar de Nationale ombudsman, die onderzoek doet naar klachten over de Haagse politie. De voormalige agenten schrijven dat zij bereid zijn om hun verhaal in een ‘vertrouwelijke setting’ te vertellen. Volgens de actiegroep wil ook een derde oud-agent zijn verhaal doen.

De documentaire ‘Als iedereen verdacht is’, is hier terug te kijken.

Lees alle berichtgeving over dit onderwerp in ons dossier

Deel dit artikel: