‘Je kunt niet concluderen dat er niet wordt gediscrimineerd door de politie’

Raadszaal Den Haag
Raadszaal Den Haag
DEN HAAG - Verschillende deskundigen zijn kritisch over een onderzoek dat concludeert dat er vrijwel geen sprake is van discriminatie bij de Haagse politie. Dat bleek woensdag bij een bijeenkomst van de Haagse gemeenteraad over het zogenaamde ‘etnisch profileren’ door politieagenten.
Drie weken geleden gepubliceerde de Universiteit Leiden een onderzoek waaruit blijkt dat Hagenaars zich gediscrimineerd voelen door de politie, maar de feiten in het onderzoek kunnen dit niet aantonen. Haagse agenten controleren mensen niet structureel op basis van hun buitenlandse uiterlijk, concluderen de onderzoekers. Van de zestig onderzochte situaties ging de politie ‘slechts’ drie keer in de fout. De politie en burgemeester Van Aartsen toonden zich tevreden over de uitkomsten van het onderzoek.

‘Conclusie klopt niet’

Verschillende deskundigen, waaronder een criminoloog, jurist en onderzoeker van Amnesty International, zijn het niet eens met de manier waarop de onderzoekers tot hun conclusies zijn gekomen. ‘Na dit onderzoek weten we nog steeds niet of de politie etnisch profileert’, zegt emeritus hoogleraar criminologie Frank Bovenkerk.
Hoogleraar criminologie Joanne van der Leun, die het onderzoek leidde, verdedigt zich tegen de kritiek. ‘Wij zeggen niet dat er niets aan de hand is, maar wel dat de feiten niet uitwijzen dat de politie zich schuldig maakt aan discriminatie.’ Van der Leun adviseerde drie weken geleden dat de politie beter moet uitleggen waarom mensen om hun identiteitsbewijs worden gevraagd. Ook dient volgens haar de klachtenprocedure bij de politie verbeterd te worden.

Jongeren voelen zich gediscrimineerd

Naar verwachting volgende week debatteert de Haagse gemeenteraad over discriminatie door de Haagse politie. GroenLinks vindt dat het na maandenlange discussie en onderzoek nog steeds onduidelijk is of de politie discrimineert of niet. Volgens fractievoorzitter Inge Vianen is het duidelijk dat de jongeren die klagen over de politie, een punt hebben.
Veelgehoorde klachten betreffen onnodige aanhoudingen, onterechte boetes en intimidatie door politieagenten. ‘Op het moment dat je onheus bejegend wordt door de politie dan mag je daar een punt van maken. Agenten moeten zich ook houden aan de gedragsregelen die wij hanteren in de stad’, zegt Vianen.

Meer uitleg door politie

GroenLinks en de PvdA vinden dat de politie veel duidelijker moet uitleggen waarom mensen om hun identiteitsbewijs wordt gevraagd. Vianen: ‘Op dit moment is het nog zo dat als je vraagt om duidelijkheid dat je als bijdehand wordt gezien. De politie heeft de taak om uit te leggen waarom om je identiteitsbewijs gevraagd wordt. Dus daar moet een betere toetsing op plaats vinden, en ook op waarom mensen eigenlijk worden aangehouden.’
De PVV vindt juist dat de politie een pluim verdient, zegt raadslid André Elissen. ‘Het is een professionele organisatie met een goed zelfreinigend vermogen. Als we dat vergelijken met het buitenland is de politie hier professioneel, zijn er goede klachtenprocedures en er is een ombudsman. Er zijn heel veel loketten waar men terecht kan. Daar mogen we in Nederland trots op zijn.’
Elissen beweert niet dat de politie nooit de fout ingaat. ‘Waar gewerkt wordt vallen spaanders, maar de politie neemt de bestrijding van discriminatie juist heel serieus. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij de politieopleiding. Het is een thema wat bespreekbaar is en dat is een heel goede zaak.’ Het PVV-raadslid vindt dat klagende jongeren zelf meer moeten doen. ‘Er wordt heel veel gedacht in rechten, maar denk ook eens in plichten. Heb vertrouwen in de politie en een beetje respect voor de politie.’
De documentaire ‘Als iedereen verdacht is’, is hier terug te kijken.
Lees alle berichtgeving over dit onderwerp in ons dossier