Instellingen

Weer andere opstelling PVV in provincie

DEN HAAG - De fractie van de PVV in Provinciale Staten is voor de tweede keer in korte tijd weer gewijzigd. Fractievoorzitter Vicky Maeijer en Statenlid John van Assendelft namen woensdag afscheid.
Eerder stapten Bart Brands en Stephan Jansen uit de partij en gingen voor zichzelf verder.
Maeijer en Van Assendelft blijven wel bij de PVV, maar gaan ander werk doen. Vicky Maeijer wordt volgende week geïnstalleerd als lid van het Europees Parlement voor de PVV. De beide Statenleden kregen bij hun afscheid een gegraveerde penning van de provincie.
Commissaris van de koning Jaap Smit prees Van Assendelft voor zijn Rotterdamse mentaliteit van 'niet lullen maar poetsen'. Hij gaat verder in het lokale bestuur. Maeijer werd bedankt voor haar plan om alle declaraties van provinciale bestuurders openbaar te maken. Het register is te zien op internet.
De opvolgers bij de PVV voor de vertrokken Statenleden worden volgende maand benoemd.