Instellingen

Schadevergoeding voor zware mishandelingen in Rooms-Katholieke kerk

DEN HAAG - Ruim 350 mensen krijgen een schadevergoeding voor fysiek en/of psychisch geweld dat hen is aangedaan binnen de Rooms-Katholieke kerk. Het gaat om gebeurtenissen in de periode 1945-2010. Het totale bedrag van de schadevergoeding bedraagt één miljoen euro, slachtoffers krijgen maximaal een bedrag van 5.000 euro per persoon. Om hoeveel mensen het in onze regio gaat, is niet bekend. Wel is zeker dat er ook slachtoffers uit Den Haag bij zitten.
Getroffenen hebben te maken gehad met zware tot lichte mishandelingen. Zo is er onder meer melding gemaakt van overgieten met hete soep, kots oplikken van de grond, ijzeren liniaal tussen benen stoppen, heet water anaal en vaginaal inbrengen, broek over het hoofd na bedplassen en contact met ouders verbieden. Het rapport met meer voorbeelden is hier te vinden. 
Het onderzoek is geleid door de Haagse oud-burgemeester Wim Deetman. De regeling is een verlengde van het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen door personen werkzaam binnen de kerk, waarover vorig jaar een advies verscheen door de commissie Deetman. Ook in onze regio zijn toen verhalen naar buiten gekomen van seksueel misbruik.

Deetman kent slachtoffers persoonlijk

Donderdag verzond Deetman een brief aan diverse Rooms-Katholieke partijen. Daarin schrijft hij dat hij een groot deel van de slachtoffers persoonlijk kent: ‘Vaak waren ze slachtoffer van seksueel misbruik én geweld, maar soms ook uitsluitend van geweld. Van harte spreek ik uit dat vandaag een belangrijke stap is ingezet bij de inlossing van uw toezegging om voor slachtoffers al het mogelijke te doen.’
Het onderzoek naar fysiek- en psychisch geweld begon eind 2013. Deetman schrijft dat de commissie niet alleen is afgegaan op recente klachten, maar ook heeft gezocht in al eerder ingediende klachten en meldingen naar berichten en meldingen van excessief geweld. In totaal zijn bijna vierduizend klachten en meldingen onderzocht.