Instellingen

Alcohol kopen voor jongeren is kinderspel

drank alcohol puber dronken horeca
drank alcohol puber dronken horeca
DEN HAAG - Het is voor jongeren in Den Haag heel makkelijk te zijn om alcohol te kopen in cafés, sportkantines, slijterijen en supermarkten. Er wordt nauwelijks naar leeftijd of identiteitsbewijs gevraagd en als dat al gebeurt, kunnen ze alsnog wel vaak drank krijgen.
Dat blijkt uit een onderzoek van Stap, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, in opdracht van de gemeente Den Haag. De organisatie liet 15-jarigen op een groot aantal plekken in Den Haag alcohol kopen. Zij werden daarbij als ‘mystery-shopper’ ingezet.
Het onderzoek vond plaats in september 2013. In die maand deden de jongeren in totaal 183 pogingen om alcohol te kopen. In de horeca werd in dertig procent van de gevallen de regels nageleefd, in sportkantines in 38 procent van de gevallen en in de detailhandel in 35 procent. Dat betekent dus dat in één op de drie situaties jongeren gewoon drank konden aanschaffen, terwijl dat wettelijk is verboden.

Grens in nu verschoven

In 2013, toen het onderzoek werd uitgevoerd, lag de leeftijdsgrens voor de aanschaf van zwak alcoholhoudende drank nog op 16 jaar, inmiddels ligt die op 18 jaar.
De sportkantines bleken het in de praktijk relatief goed te doen omdat daar sprake is van ‘schenktijden’. De bar was wel open, maar er werd nog geen drank verkocht. Als daar geen rekening meer wordt gehouden, deden ze het juist veel slechter dan andere plekken, want dan zou slechts in 14 procent van de gevallen de regels worden nageleefd.

Portiers vragen niet om leeftijd

Uit het onderzoek van Stap wordt ook duidelijk dat in minder dan de helft van de gevallen aan de jongeren werd gevraagd of wel oud genoeg waren om drank te kopen. Bij 82 van de 183 aankooppogingen werd door een portier of verkoper om leeftijd om identiteitsbewijs verzocht. Vooral in sportkantines gebeurt dat bijna nooit.
Maar zelfs al naar een leeftijd of identiteitsbewijs werd gevraagd, wilde dat nog niet zeggen dat dit een belemmering opwierp. Ook als voor verkopers of portiers duidelijk was dat de leeftijd van een klant eigenlijk te laag was om drank te kunnen kopen, kon iemand toch gewoon een biertje of wijntje aanschaffen.

Gemeente verantwoordelijk voor controle

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. Den Haag heeft inmiddels gesproken met delegaties van sportverenigingen, horeca en detailhandel. Met bijvoorbeeld de sportclubs is afgesproken dat er nog meer informatie beschikbaar komt over de regels. De delegatie van de detailhandel heeft de gemeente verzekerd dat daar ‘adequate maatregelen’ zijn getroffen.
Toch worden zaken waar de kans groot is dan jongeren er drank kunnen komen, vaak gecontroleerd. Ook gaan de ‘mystery-shoppers’ ook in de toekomst onderzoeken of ze makkelijk drank kunnen krijgen, terwijl dat nog niet mag.