Veteranen spreken schande van geweld tegen Papoea-demonstrant

DEN HAAG - Oud militairen spreken schande over het hardhandig optreden van de Haagse politie tegen een Papoea-demonstrant tijdens Veteranendag afgelopen zaterdag. ‘Absurd’ en ‘totaal afkeurenswaardig’, zeggen boze veteranen.

Een zoon van een Nieuw-Guinea veteraan, Iskander Bwefar, toonde tijdens het defilé op de Kneuterdijk een vlag van West-Papoea. Hij werd vervolgens door agenten tegen de grond gewerkt waarna een diender de vlag in zijn mond propte. De secretaris van de Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen (VVNGM) Cor Drost vindt het optreden van de Haagse politie ‘ongepast’.


In de jaren 60 vochten Nederlandse militairen in Nieuw –Guinea samen met de Papoea’s tegen Indonesië. Maar dit jaar wilde het Comité Nederlandse Veteranendag uit ‘politieke overwegingen’ de Papoea-vlag niet zien tijdens het defilé. ‘Ik heb begrepen dat de Indonesische ambassade moeilijk deed’, zegt de VVNGM – secretaris teleurgesteld.


Drost is ‘verbaasd’ dat uitgerekend Bwefar, die in het zicht van de koning stond, is gearresteerd. ‘Elders langs de route stonden ook mensen met Morgenstervlaggen. ’Het staat volgens Bwefar ‘buiten kijf’ dat hij is gearresteerd omdat de koning hem kon zien.’


Iskander heeft bebloede polsen, een blauwe linkerschouder en flinke schaafwonden overgehouden aan de arrestatie. Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil ‘opheldering’ van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie). ‘De Morgenstervlag is bij Koninklijk Besluit toegestaan, dus ik snap niet dat hij zo hardhandig naar de grond is gewerkt.’ De politie zegt dat Iskandar over de hekken wilde klimmen maar dat is volgens de Zwollenaar ‘onzin’.

Politie: Iskander verstoorde de orde

De politie reageert alsvolgt op bovenstaand bericht:
'Politiefunctionarissen merkten tijdens het defilé op dat de heer Bwefar, die zich onder het publiek bevond, trachtte over de afzetting heen te klimmen. Diverse politiefunctionarissen hebben hem hierop tegengehouden en aangehouden, waarbij de heer Bwefar zich overigens probeerde te verzetten. Er waren dan ook diverse functionarissen nodig om hem onder controle te krijgen. Hij is aangehouden op grond van de Algemeen Plaatselijke Politieverordening (APV) oftewel het zich begeven op een weg die door het bevoegd gezag in belang van openbare orde en veiligheid ter voorkoming van wanordelijkheden is afgezet. Hij is overgebracht naar het bureau en daar heeft hij een bekeuring uitgereikt gekregen en is heengezonden.
 
De heer Bwefar is, anders dan hij stelt in de media, dus niet aangehouden voor het voeren van de Papoea-vlag, maar voor het klimmen over een hekwerk. Dat is hem direct na zijn aanhouding uitgelegd. Het voeren van deze vlag in de openbare ruimte is overigens (strafrechtelijk) ook niet verboden en valt onder de vrijheid van meningsuiting', aldus de politie in een verklaring.

Deel dit artikel: