Naast Koningsdag ook woonwagencultuur op lijst immaterieel erfgoed

RIJSWIJK - De woonwagencultuur komt op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Op de lijst staan allerlei Nederlandse tradities, zoals Koningsdag, Goudse kleipijp maken en Fries houtsnijwerk.
De woonwagenbewoners vinden het belangrijk dat hun cultuur erkenning krijgt en wilden daarom op de lijst. Half augustus tekent de voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland het certificaat dat bij de erkenning hoort. Dat certificaat wordt uitgeven door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).
'De cultuur van woonwagenbewoners komt vooral naar voren in hechte familiebanden en grote onderlinge solidariteit. Niets is zo belangrijk als het bij elkaar kunnen wonen en dagelijks contact met elkaar hebben', zegt de Vereniging Behoud Woonwagencultuur.

Tradities en rituelen

Tradities en rituelen worden overgenomen van ouders en voorouders en doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen. Onder immaterieel erfgoed rekenen VIE de tradities die door bepaalde gemeenschappen gekoesterd worden, omdat ze deze belangrijk vinden en deze actief willen doorgeven aan volgende generaties.
'Immaterieel cultureel erfgoed is levend en dynamisch. Het zijn de mensen die het immaterieel erfgoed dragen, zonder hen geen immaterieel erfgoed. Het gaat om cultuuruitingen die ze van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt, en die zij op hun beurt aan volgende generaties willen overdragen, al dan niet in aangepaste vorm', aldus VIE.

Immaterieel erfgoed

Het inventariseren van immaterieel cultureel erfgoed moet ervoor zorgen dat de liefde, kennis en vaardigheden niet verloren gaan. De gemeenschappen ervaren plaatsing op de nationale inventaris als een erkenning voor hun vaak jarenlange en belangeloze inzet.