Kamer steunt afzien van militaire missie op rampplek MH17

DEN HAAG - De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om geen militaire missie naar Oost-Oekraïne te sturen. De VVD toont begrip voor de afweging dat het risico om bij het conflict betrokken te raken te groot is. Ook de PvdA stemt in met het besluit.
VVD-Kamerlid Han ten Broeke deelt de afweging van het kabinet dat een bewapende missie het hoofddoel niet dichterbij zal brengen: het bergen van stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen. Wachten op een grotere missie die het gebied zou kunnen afgrendelen kost te veel tijd. Dat vindt hij niet acceptabel. De VVD heeft nog wel vragen over de veiligheid van de onderzoekers en marechaussees die in het gebied aan het werk gaan.
PvdA-Kamerlid Michiel Servaes noemt het ‘geen eenvoudig, maar wel een wijs besluit’ van het kabinet om geen militaire missie naar Oekraïne te sturen. ‘Je moet voorkomen dat je betrokken raakt bij een complex militair conflict met alle risico's van dien.’ Stoffelijke resten en bezittingen van slachtoffers moeten volgens Servaes ‘zo snel als verantwoordelijk is’ geborgen worden, ‘met zoveel mensen als kan.’

'Significante risico's'

Andere Kamerfracties hebben nog vragen over de veiligheid. D66 plaatst vraagtekens bij het sturen van nog meer onbewapende politiemensen en marechaussees. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vraagt zich af wat het kabinet bedoelt met de 'significante risico's' die de Nederlanders daar lopen. Daarom wil zijn partij graag nader geïnformeerd worden over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne.
Het CDA wacht met een echte reactie op een briefing die het kabinet nog aan de Tweede Kamer zou geven. De partij is ook bezorgd en heeft eveneens veel vragen.

'Verstandige keuze'

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie spreekt van een ‘verstandige keus van het kabinet om het grote risico op escalatie te vermijden en goed om nu alles op alles te zetten om alle slachtoffers zo snel mogelijk uit het gebied te halen.’ Dat is en blijft de eerste prioriteit, zegt hij. Maar: ‘Ik maak me wel zorgen over de veiligheid van onze mensen nu gevechten oplaaien en er ook ongeregelde groepen separatisten in de buurt zijn. En het is ronduit frustrerend dat degelijk onderzoek naar de toedracht en de schuldigen steeds moeilijker wordt.’
» Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier