Actiecomité Schilderswijk: 'Er is wel wat mis met de politie'

DEN HAAG - Het actiecomité ‘Herstel van Vertrouwen’ is het niet eens met de conclusie van de Nationale Ombudsman dat er geen sprake is van structurele misstanden bij de politie van bureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk.

Volgens het comité is het rapport van de ombudsman ‘een gemiste kans’. Er is niet gesproken met mensen die dagelijks last hebben van het optreden van agenten, zegt woordvoerder Yasmina Haifi. ‘Wat wij in de wijk zien, zijn geen incidenten. Wij doen al tien maanden onderzoek in de Schilderswijk en wij hebben een heel ander beeld.’

In tegenstelling tot de Nationale Ombudsman schetst het actiecomité een redelijk somber beeld over de politie in de Schilderswijk. Zo zou het moeilijk blijven om klachten over agenten te doen. ‘Er is sprake van verbaal geweld en de houding van de mensen getuigt niet van empathie.’

Eigen enquête: wel controles

Het comité hield zelf een enquête onder 117 mensen in de buurt. Veelal jongeren tussen de 15 en 25 jaar en mensen van allerlei nationaliteiten. Bijna de helft daarvan werd minimaal een keer per week om een identiteitsbewijs gevraagd. Negen van de tien vindt de bejegening door de politie negatief. En zeventig procent zou te maken hebben gehad met geweld door agenten.

Mohamed El Fare van het comité: ‘Bij de politie heerst een soort aanvalscultuur, zo wordt dat ervaren door de mensen uit de buurt. Er komen cowboys uit de provincie hier orde op zaken stellen.’
Volgens het ‘Herstel van Vertrouwen’ komen jongeren ook in een soort vicieuze cirkel terecht. Als ze op straat hangen, krijgen ze een boete, daardoor belanden ze in de schulden en de criminaliteit.

Weer vertrouwen kweken

Sterker: er zouden mensen zich door het optreden zo onwelkom voelen in hun eigen stad en buurt dat er signalen zijn dat jongeren naar Syrië afreizen voor de jihad.
Yasmina Haifi ziet als gevolg van de eerdere berichten over de politie wel enige verbetering. Zo kondigde de politieleiding al aan zorgvuldiger te zullen omgaan met het vragen naar identiteitspapieren. Maar er moet ook nog veel gebeuren. ‘Dit moeten we doorbreken. Er moet weer vertrouwen komen.’

Deel dit artikel: