Instellingen

20.000 Nederlanders kiezen voor niet-reanimerenpenning

reanimeren reanimatie
reanimeren reanimatie
DEN HAAG - Het aantal mensen dat een niet-reanimeer penning aanvraagt, steeg van 1200 in 2007 tot ruim 5000 vorig jaar. Zo’n 20.000 Nederlanders lopen nu rond met de wens niet gereanimeerd te worden.
Onder de dragers zijn vooral veel 70-plussers met een relatief goede gezondheid, die willen voorkomen dat zij bij een reanimatie blijvende schade oplopen.
Volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), die de penning uitgeeft, komt dit doordat steeds meer mensen bewust nadenken over het einde van hun leven.
Met de halsketting geeft de drager aan dat hij of zij wil dat er niet wordt ingegrepen in geval van hartfalen. Hulpverleners zijn wettelijk verplicht zich te houden aan die wens.