Ahmed Marcouch (PvdA): gedrag radicalen in Schilderswijk is onacceptabel

DEN HAAG - PvdA-kamerlid Achmed Marcouch haalt fel uit naar de radicale moslims in de Schilderswijk. Hij vindt dat het hoog tijd is dat politie en justitie grip krijgen op de situatie en dat de wijkbewoners niet de dupe moeten worden van het geweld.
'Het moet afgelopen zijn met het gedrag van een groep radicalen die het leven in de Schilderswijk onmogelijk maakt', laat Marcouch in een reactie weten. 'De recente gevallen van haatzaaien, geweldpleging en discriminatie zijn onacceptabel. De sfeer is er al langere tijd explosief. En de wijkbewoners zijn er de dupe van.'
De PvdA heeft er al eerder op aangedrongen dat de politie voor wijken als de Schilderswijk specifieke kennis en expertise in huis haalt en dat ouders en wijkbewoners worden betrokken bij de oplossing van het probleem. Marcouch zegt nu dat hij daar te weinig van terug ziet. 'De PvdA verwacht van het kabinet en de lokale autoriteiten dat zij er voortdurend bovenop zitten, de wijk ingaan en de oproerkraaiers laten zien dat wij hun gedrag niet tolereren. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de Schilderswijk.'