Minister Bussemaker: Geen onderzoek tentamenfraude Haagse Hogeschool

Jet Bussemaker
Jet Bussemaker
DEN HAAG - De Inspectie voor het Onderwijs gaat geen onderzoek doen naar de tentamenfraude op de Haagse Hogeschool. Dat laat minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten in antwoord op Kamervragen van PvdA, SP en PVV.
Het Openbaar Ministerie en Hoffmann Bedrijfsrecherche doen nu al onderzoek naar de fraude op de Haagse Hogeschool. Minister Bussemaker vindt dat vooralsnog voldoende. 'Ik ga er vanuit dat de Haagse Hogeschool voortvarend aan de slag zal gaan met de aanbevelingen en bevindingen uit deze onderzoeken.'
'Ook de Inspectie van het Onderwijs ziet geen aanleiding om op dit moment actie te nemen en wacht de onderzoeken af.' De Inspectie van het Onderwijs zal, als de onderzoeken van Hoffmann en het OM zijn afgerond, er op toezien dat de Haagse Hogeschool adequaat aan de slag gaat met de resultaten en aanbevelingen.

Tentamens vooraf te krijgen

Hoffmann doet sinds februari onderzoek op de Hogeschool. Toen waren er aanwijzingen dat leerlingen van ICT-opleidingen tentamens uit het systeem van de Haagse Hogeschool konden stelen. Dat lek is nooit aangetoond. Wel zijn zeven studenten van school gestuurd waarvan de Haagse Hogeschool zegt dat ze hebben gefraudeerd.
Omroep West toonde vervolgens aan dat tentamens nog steeds vooraf beschikbaar waren voor studenten. Het hertentamen Financiële Analyse van de opleiding MER Bedrijfskunde was in handen van de omroep, een dag voordat het werd afgenomen. De Haagse Hogeschool heeft toen besloten aangifte te doen bij de politie.

'Fraude nooit te voorkomen'

Volgens Bussemaker is fraude niet helemaal uit te sluiten. 'Helaas zullen er altijd mensen zijn die fraude plegen, ook in het onderwijs. Als verantwoordelijke kan ik - hoe graag ik dat ook zou willen - niet voorkomen dat gelijksoortige praktijken bij andere instellingen zullen voorkomen.'
Volgens de minister zijn onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor het proces van examineren. Als fraudegevallen zich voordoen, moeten de scholen zich inspannen deze zo snel mogelijk aan het licht te brengen en actie te ondernemen.

'Fraudeurs bekend'

Kort na de reportage van Omroep West meldde de Haagse Hogeschool dat de namen van een aantal fraudeurs inmiddels bekend was bij de school. Om hoeveel leerlingen het gaat en welke opleiding zij doen, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of deze leerlingen inmiddels van school zijn gestuurd. Of de fraude is opgelost, staat dus nog niet vast.
De politie is intussen bezig met onderzoek op de hogeschool en heeft daarvoor ook de bevindingen van Hoffmann ontvangen. Hoffmann had na het eerste fraudeonderzoek opdracht gekregen van de Haagse Hogeschool om het totale proces van tentamineren en alle zwakke plekken daarin in kaart te brengen. Volgens de minister gaat de Haagse Hogeschool in de komende maanden het tentamenproces hervormen.

Geen details

'Bij de hertentamenweken voorafgaand aan de zomervakantie hebben wij inderdaad maatregelen genomen om verdere fraude te voorkomen', bevestigt een woordvoerder van de Haagse Hogeschool. 'Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht.' Details over de maatregelen wil de woordvoerder niet geven.
Het nieuwe schooljaar op de Haagse Hogeschool begint 1 september.