Extra reiskosten spoeddebat Haagse raadsleden mogelijk vergoed

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad zit in zijn maag met de extra reiskosten die sommige raadsleden hebben gemaakt omdat zij eerder moesten terugkomen van vakantie vanwege het spoeddebat over de demonstraties in de stad. De griffie van het stadhuis bekijkt of de kosten bij de gemeente gedeclareerd mogen worden.
De huidige regeling stelt dat buitenlandse reizen niet uit het fractiebudget dat elke partij van de gemeente krijgt, betaald mogen worden. Dat betekent dat raadsleden die op 14 augustus op stel en sprong vanaf hun vakantiebestemming naar Den Haag moesten afreizen, dit uit eigen zak zouden moeten betalen.

Advies gevraagd

Maar voor sommige raadsleden lopen deze kosten zo in de papieren dat partijen aan de griffie gevraagd hebben of het mogelijk is om van deze regeling af te wijken. De griffie heeft hiervoor advies gevraagd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten maar tot nu toe is daar nog geen uitsluitsel over.
Een aantal raadsleden heeft honderden euro’s moeten betalen voor hun terugreis. Zo keerde een raadslid van de Haagse Stadspartij terug vanuit Portugal. ‘Deze last-minute vlucht heeft haar zeker duizend euro gekost’,  vertelt HSP-fractievoorzitter Peter Bos.

Duitsland en Italië

D66-fractievoorzitter Tobias Dander was op reis in Duitsland en betaalde 480 euro voor de onverwachte terugreis. Fractiegenoot Hanneke van der Werf was in Italië en moest ongeveer 330 euro neerleggen.
In de CDA-fractie zijn twee raadsleden gedupeerd. Een moest eerder van vakantie terugkomen en een ander kon pas een dag later dan gepland vertrekken en moest daardoor de reis omboeken. Om welke vakantiebestemmingen het gaat en welke kosten hiermee gemoeid zijn, wil de partij niet prijsgeven.
VVD-raadslid Arjen Lakerveld kon door het spoeddebat pas een paar dagen later dan gepland weg, maar heeft daardoor geen extra kosten hoeven maken. Een ander VVD-raadslid keerde eerder terug.

Ongelijke situatie

D66-fractievoorzitter Tobias Dander spreekt van een dilemma waar de raad voor staat. ‘Aan de ene kant kan je zeggen dat raadsleden de kosten uit eigen zak zouden moeten betalen omdat het terugkomen van vakantie voor een spoeddebat bij het raadswerk hoort. Aan de andere kant ontstaat er een ongelijke situatie en moeten sommige raadsleden wel een heel groot bedrag betalen.’
Tweede Kamerleden die teruggeroepen worden voor een spoeddebat moeten sowieso de kosten zelf betalen. Dander: ‘Maar dat is een andere situatie. Het Kamerlidmaatschap is een fulltime-functie waarvoor een groter salaris wordt betaald dan raadsleden krijgen.’
D66 overweegt om alle acht fractieleden de kosten te laten delen. ‘Wij wachten af waar de griffie nog mee komt maar voor ons is het delen een reële optie.’ D66-raadslid Van der Werf heeft al besloten geen gebruik te maken van een eventuele declaratieregeling van de gemeente.

Inhoud weegt zwaarder

CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster noemt het vervelend dat er extra kosten zijn gemaakt. ‘Maar de inhoud van het debat weegt zwaarder. Wel is het een feit dat sommigen de extra kosten makkelijker kunnen dragen dan anderen.’
De SP vindt dat er helemaal geen sprake is van een dilemma. Volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent is de onkostenvergoeding die raadsleden krijgen riant genoeg om extra reiskosten van te betalen. ‘Het is een paar honderd euro per maand. Wij vinden die vergoeding al veel te hoog. En wat voor onkosten heeft een raadslid nou eigenlijk?’