Kabinet eens over maatregelen tegen jihadisten

DEN HAAG - Het kabinet is het vrijdag eens geworden over maatregelen om radicalisering en jihadisme aan te pakken.

'In Nederland is geen ruimte voor haatzaaien of extremisme. De jihadistische beweging is in alles het tegengestelde van waar onze democratie voor staat', hebben ministers Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

In een van de plannen staat dat het kabinet meer mogelijkheden wil hebben om het Nederlanderschap in te trekken bij jihadgangers die zich aansluiten bij terroristische strijdgroep, al mag dat niet leiden tot stateloosheid.

Ook bij mensen die een opleiding volgen in een terroristisch trainingskamp of die daar als instructeur werken, kan het Nederlanderschap straks worden ingetrokken.

Meldplicht

Verder komen er wettelijke mogelijkheden om jihadisten aan te pakken die terugkeren naar Nederland. Overwogen wordt onder meer een tijdelijke meldplicht en contactverboden.

Wanneer er vermoedens bestaan dat iemand wil uitreizen naar een conflictgebied om zich daar aan te sluiten bij terreurbewegingen als IS, worden paspoorten ongeldig verklaard.

Speciaal team

Het verspreiden van 'haatzaaiende' en radicaliserende informatie via sociale media wordt tegengegaan. Een speciaal team van de politie gaat zich daarmee bezighouden. Internetbedrijven die meewerken aan het verspreiden van jihadistische uitingen worden zo nodig aangepakt.

Asscher kondigde eerder al aan dat het kabinet de komst van 'haatpredikers' wil voorkomen door hun geen visum meer te verlenen. Ook wil het kabinet meer werk maken van preventie.

Deel dit artikel: