Instellingen

Mystery guests: 'Club Lustig in Den Haag discrimineert autochtonen'

Aankondigingen van feesten van Club Lustig. (via Facebook)
Aankondigingen van feesten van Club Lustig. (via Facebook)

DEN HAAG - Autochtonen zijn niet welkom bij club Lustig aan het Spui in Den Haag. Tot die conclusie komen 'mystery guests' die zijn ingehuurd door de gemeente Den Haag. Mystery guests zijn bezoekers die rapporteren over hun ontvangst en behandeling.

De mystery guests zeggen hardhandig en geweldadig te zijn geweigerd door de portier van club Lustig in het centrum van Den Haag. Een van de autochtone bezoekers werd door de portier naar buiten geduwd, waarbij hij ten val kwam. De mystery guest heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

De allochtone mystery guests werden gewoon toegelaten. Volgens hen waren er zo'n 25 bezoekers in de zaak, allen allochtoon. Club Lustig spreekt de beschuldiging tegen.

Opzet van het onderzoek

In december 2013, en in januari en februari 2014 hebben twee tweetallen en twee viertallen op vijf verschillende avonden een bezoek gebracht aan vijftien verschillende horecazaken. Bij zowel de tweetallen als de viertallen is er steeds één autochtoon gezelschap en één allochtoon gezelschap.

In 2012 was er ook al een dergelijk onderzoek. Toen was het net andersom: één allochtoon gezelschap werd niet toegelaten tot Club Seven. De portier die daarvoor verantwoordelijk was, is ontslagen. In het nieuwe onderzoek werd ook een allochtoon gezelschap geweigerd bij Danzig, met als reden dat het 'te druk' was. Andere zaken die de toegang weigerden, deden dat op basis van leeftijd.

Over het algemeen verbeterd

De onderzoekers concluderen verder nog dat de Haagse horeca erop vooruit is gegaan wat betreft discriminatie. Portiers groeten vriendelijker en behandelen gasten aardiger.