Nederlanderschap afpakken wordt makkelijker

Ivo Opstelten
Ivo Opstelten
DEN HAAG - Niet alleen een veroordeling wegens een terroristisch misdrijf, maar ook hulp bij de voorbereiding daarvan wordt straks een reden om iemand met twee nationaliteiten het Nederlanderschap te kunnen ontnemen. Die reden wordt toegevoegd aan de maatregelen die de minister van Veiligheid en Justitie kan nemen om iemand de Nederlandse nationaliteit af te kunnen pakken.
Dat heeft minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De brief diende ter verheldering van het veelbesproken debat over de bestrijding van het opkomend jihadisme in Nederland vorige week. Oppositiepartijen waren boos op de minister omdat hij in hun ogen te vaag bleef in zijn antwoorden.
Als het aan Opstelten ligt, kan het Nederlanderschap ook worden ingetrokken bij deelname aan een internationaal of Europees gesignaleerde terroristische organisatie zonder dat er sprake is van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling. In die situatie is iemand naar het buitenland gereisd om deel te nemen aan een terreurorganisatie, maar daarvoor nog niet veroordeeld.

Syriëgangers

'In dat geval kan het, gelet op de urgentie van een dreiging met het oog op de nationale veiligheid, noodzakelijk zijn om het Nederlanderschap onmiddellijk in te trekken en daarbij betrokkene tot ongewenst vreemdeling te verklaren', schrijft Opstelten. Dan kan iemand niet meer terug naar Nederland. Zoiets zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn op Syriëgangers.
De informatie die de grond vormt voor de intrekking van het Nederlanderschap, kan van verschillende bronnen komen, onder andere van de inlichtingendienst AIVD. De minister maakt uiteindelijk een afweging. Zijn besluit kan achteraf worden getoetst door de rechter.

Reisgegevens

Onder druk van de Tweede Kamer past Opstelten zijn plannen aan om reisgegevens te gebruiken. Hij wil nu een beter gebruik van de huidige mogelijkheden, namelijk door gericht op namen van jihadgangers te zoeken in de reeds beschikbare reisgegevens.
Verder schrijft hij dat er vijf officieren van justitie bij komen om de jihadgangers aan te pakken. Het speciale politieteam dat onderzoek doet naar de jihadgang, wordt uitgebreid van 10 naar 20 tot 25 banen, aldus Opstelten. Dat team werkt samen met regionale rechercheteams.