Hoofdrol voor Schilderswijk in Troonrede

DEN HAAG - In de Troonrede is dit jaar een hoofdrol weggelegd voor de Haagse Schilderswijk, zonder dat die wijk met naam wordt genoemd.

'De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten', sprak koning Willem-Alexander namens de regering. Op televisie werd op dat moment de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen in beeld gebracht die in de Ridderzaal zat.

'Haat zaaien, het dreigen van geweld zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Iedere bewoner moet zich veilig en beschermd weten', vervolgde de koning. Hij verwees ook naar het actieplan tegen jihadstrijders dat is gepresenteerd na een onrustige zomer in de Schilderswijk.

Actie tegen radicalisering

Ouders, scholen, sportclubs en andere partijen werd opgeroepen om radicalisering te voorkomen. Er klonk ook optimisme door in de Troonrede. 'Nederland is weerbaar, bouwend op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid.'

Deel dit artikel: