Politie en gemeente zaterdag op alles voorbereid tijdens demonstraties in Den Haag

DEN HAAG - Aanstaande zaterdag is het demonstratiedag in Den Haag. Of zoals GeenStijl het noemt ‘boosmensenfestijn’. In de stad worden vier of vijf demonstraties gehouden tegen racisme, tegen de jihad, of juist daarvóór. De verhoudingen zijn op scherp gezet door de gewelddadige strijd in het Midden-Oosten.

De politie moet zaterdag alle zeilen bijzetten om de kampen uit elkaar te houden. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt, zoals begin augustus in de Schilderswijk. Daarvoor gaat de politie vooral af op informatie en inschattingen van de geheime dienst, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD.

Spanningen

‘De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid’, zei koning Willem-Alexander afgelopen dinsdag tijdens de Troonrede. ‘De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten.’

Het ziet ernaar uit dat dat verre geweld vooral wordt aangegrepen door extreme groeperingen in Nederland. Groeperingen die op sterven na dood waren, en zichzelf zo nieuw leven in kunnen blazen.  Zoals de organisaties achter de aangekondigde demonstraties van aanstaande zaterdag in Den Haag.

Gewelddadig

Wanneer je de AIVD mag geloven houden de extreemlinkse en -rechtse activisten vooral elkaar bezig, waarbij de antifascisten zich het meest gewelddadig tonen. Volgens het AIVD-jaarverslag 2008 was er ‘…sprake van een gewelddadige houding van antifascisten jegens hun  extreemrechtse tegenstanders. In een enkel geval werden deze tegenstanders in elkaar geslagen en beroofd’.

Een belangrijke aanjager op links is KAFKA, het Kollektief Anti Fascistisch en Kapitalistisch Archief. ‘Dat verricht onderzoek naar rechts-extremisten, legt gegevensbestanden over hen aan en stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken.’ Daarmee wordt ondermeer AFA bedoeld, Anti Fascistische Aktie, één van de initiatiefnemers van de demonstratie tegen racisme op Plein 1813 in Den Haag. AFA schuwt geweld niet: ’In enkele gevallen was sprake van mishandeling en beroving van (vermeende) extreemrechtse personen.’

Mol

Overigens onthulde De Telegraaf in 2011 dat de AIVD via een mol zelf meewerkte aan het organiseren van gewelddadige AFA-demonstraties tegen extreemrechts, die van die kant met geweld werden beantwoord. De mol werd in andere media ontmaskerd als de freelance-journalist Paul Kraaijer, inmiddels uitgeweken naar Suriname, waar hij in opspraak kwam vanwege pedofilie.

Volgens De Telegraaf van 3 juni 2011 heeft ‘…de AIVD afdelingen opgericht van de links-extremistische actiegroep Antifascistische Actie, als dekmantel voor infiltratieoperaties in linkse kringen. Bepaalde gewelddadige demonstraties tegen rechts-extremisten zoals de Volksunie, CD en CP’86 blijken medegeorganiseerd te zijn door de infiltrant, in nauw overleg met de AIVD. De infiltrant speelde zijn rol jarenlang zó goed, dat hij doelwit werd van brandbomaanslagen en bedreigingen van extreemrechts.’

Versnippering

De AIVD is ervan overtuigd dat het gevaar vooral schuilt in linkse organisaties. Rechtse groeperingen zouden al jarenlang lijden aan versnippering. En die ontwikkeling heeft zich daarna alleen maar voortgezet, want in het jaarverslag van 2012 schrijft de AIVD: ‘Uit het AIVD-onderzoek naar rechts-extremisme is gebleken dat de versplintering, fragmentatie en  onderlinge onenigheid onder Nederlandse rechts-extremisten in 2012 verder heeft doorgezet.’

Met name de neonazistische Nederlandse Volksunie, organisator van één van de demonstraties van zaterdag, wordt een zieltogend bestaan toegedicht, blijkt uit het jaarverslag 2012: ‘Kon de NVU bij eerdere demonstraties nog rond de honderd rechts-extremisten op de been brengen, na september 2011 was een opkomst van een twintigtal deelnemers (uit slechts de eigen achterban) eerder regel dan uitzondering geworden.’

Werkloos

Wel merkt de geheime dienst dat een aantal rechtse activisten van actiegroep Voorpost - die zich ook mengt in de discussie op internet -  tegenwoordig wat meer tijd heeft voor hun politieke hobby’s. Uit het AIVD-jaarverslag 2012: ‘Deze toegenomen activiteit van Voorpost lijkt te herleiden te zijn tot de werkloosheid van enkele Voorposters, die zo meer tijd hadden om acties voor te bereiden en uit te voeren.’

Voorpost.nl schrijft over haar motief: ‘Het open grenzen-beleid van de EU zorgt ervoor dat veel identiteiten in Europa onder druk komen te staan. Terwijl Europa wordt bestormd door gelukzoekers uit heel de wereld laat de EU alles maar begaan om zo hun multiculturele droom waar te maken.’

Anti

Ook extreemlinks heeft zijn pijlen tegenwoordig vooral gericht op het beleid rond vreemdelingen en asielzoekers. In het AIVD-jaarverslag van 2013 staat daarover: ‘Het verzet vanuit extremistische kringen tegen het Nederlandse en Europese asiel- en vreemdelingenbeleid neemt al een aantal jaren toe.’

Maar de AIVD gaat er vanuit dat dit toch nog redelijk onschuldige activiteiten zijn wanneer je het vergelijkt met degenen die ervoor kiezen om geweld te gebruiken om hun doel te bereiken. ‘Terroristen gaan verder in hun uitingen en het plegen van geweld dan extremisten. Het belangrijkste verschil is dat terroristen uit ideologische motieven geweld plegen dat gericht is op mensen. Zij willen de bevolking angst aanjagen of de maatschappij ontwrichten, om zo de maatschappij te veranderen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Daarbij kunnen dodelijke slachtoffers vallen.’

Jihad

De AIVD is zich dan ook meer gaan richten op de dreiging die uitgaat van Nederlandse jihadgangers. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de baas van de AIVD, beschrijft in zijn jaarplan 2013 waar hij heen wil: ‘De AIVD heeft in de afgelopen jaren een zeer goede inlichtingenpositie op het jihadistisch internet opgebouwd en bouwt deze in 2013 verder uit.’

‘De AIVD wil met behulp van operationeel onderzoek het zicht op potentiële uitreizigers vergroten, om te voorkomen dat Nederlandse ingezetenen uiteindelijk kunnen worden gebruikt voor het plegen van een aanslag in Nederland of daarbuiten. Zo mogelijk verhindert de AIVD dat Nederlandse ingezetenen zich aansluiten bij internationale jihadistische netwerken.’

Nieuw leven

De jihad geeft de extremisten én de AIVD nieuw leven. Sinds deze zomer de soennitische rebellen van Islamitische Staat IS (voorheen ISIS) opstoot in Syrië en Irak, pro-IS-demonstraties in de Schilderswijk in Den Haag kwaad bloed zetten bij nationalistische groeperingen, en deze zelf in de Schilderswijk gaan demonstreren en dat weer leidt tot confrontaties met moslimjongeren.
Burgemeester Van Aartsen vaardigt na de rellen een demonstatieverbod uit in de Schilderswijk, tegen welke verbod nu weer wordt gedemonstreerd. En daarmee is de cirkel rond.

Confrontaties

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft met name de NVU en AFA beperkingen opgelegd bij de demonstraties van zaterdag, en hij gebruikt daarvoor als argument de onderlinge confrontaties uit het verleden.

In zijn brief aan de NVU zegt hij: ‘In het verleden is er bij demonstraties van de NVU veelvuldig sprake geweest van confrontaties met partijen die een andere opvatting hebben. Dit geldt vooral voor AFA, één van de organisaties die heeft aangegeven op 20 september a.s. te willen demonstreren in de Schilderswijk.’

Tegengeluid

De burgemeester haalt daarbij een aantal incidenten aan uit 2004, 2007 en 2011. Het is bijna een gegeven dat waar AFA demonstreert, andere partijen (al dan niet aangekondigd) een tegengeluid willen laten horen.

‘Omgekeerd is dit evenzo het geval. Ik vind het dan ook geen toeval dat op 20 september a.s. zowel NVU, Pro Patria als AFA willen demonstreren in de Schilderswijk.’

Aantrekken

Burgemeester Van Aartsen is ervan overtuigd dat de extremen elkaar aantrekken. Elkaar ook opzoeken. ‘De sfeer waarin de oproepen tot deelname aan de demonstraties en tegendemonstraties zijn gedaan, is die van confrontratie en provocatie. Ik acht de kans dan ook zeer groot dat de verschillende partijen elkaar demonstratie zullen proberen te verstoren, alsmede dat zij zullen proberen de confrontatie met elkaar aan te gaan. Dit maakt de kans op wanordelijkheden dan ook zeer groot.’

De rechter gaf burgemeester Van Aartsen daarin gelijk. Extreem links en -rechts staan zaterdag dan ook ieder op hun eigen stek te demonstreren, steeds met een veiligheidsmarge van een paar kilometer. NVU en Pro Patria elk op een andere hoek van de Koekamp, tussen het Malieveld en het Centraal Station. De anti-fascisten staan - en moeten blijven staan - op Plein 1813, terwijl de Muslim Defence League het Spuiplein bij het stadhuis kreeg toegewezen.

Leuzen

Maar niet duidelijk is nog met welke leuzen wordt gedemonstreerd. De indruk is dat Pro Patria en NVU vooral tegen de islamisering van Nederland demonstreren, en voor het recht om te demonstreren op elke plek, zoals de Schilderswijk. Pro Patria heeft zijn demonstratie aangemeld als Mars van de Vrijheid.

Het Comité Samen Tegen Racisme demonstreert tegen racisme. En voor het recht om te demonstreren op elke willekeurige plek, zoals de Schilderswijk. De Muslim Defence League en de Partij voor de Eenheid zouden ook tegen racisme en discriminatie demonstreren, maar op eigen, ‘de-escalerende’ wijze. Donderdagavond maakte organisator Ibn Adam bekend dat hij afziet van de demonstratie omdat hij bedreigd is. Bovendien zou de politie hem verteld hebben dat rechts-extremisten zaterdag kunnen proberen de confrontatie te zoeken. Ook moest hij rekening houden met een bommelding, aldus nrc.nl.

Boosmensen

Tenslotte demonstreert de groep Internet Against Vertical Video Syndrome sowieso om het demonstreren. IAVVS is een ludiek initiatief van GeenStijl om een eigen bijdrage te leveren aan het - zoals GeenStijl het noemt - ‘boosmensenfestijn’.

‘Vlaggen en vaandels zullen wapperen, dubieuze kreten galmen en de ME zal paraat zijn. Als participerend weblog houden wij er zoals bekend niet van om passief aan de zijlijn te blijven staan.'

Deel dit artikel: