Den Haag heeft veel creatieve ideeën voor het Spuigebied

DEN HAAG - Een gebied waar je ook tot in de diepe uren van de nacht van cultuur kan genieten én lekker kan stappen, groen, overdekt, minder elitair, een reusachtige ronde toren, veel meer Bollywood, openbare repetities van het Nederlands Danstheater, de ingang van de bibliotheek verplaatsen naar het Spuiplein, de trams uit dit deel van de stad.

De deelnemers aan het tweede stadsgesprek over het Spuikwartier kwamen maandagavond binnen een halfuur met een enorme reeks aan ideeën en voorstellen.

Na de verkiezingen is afgesproken dat de wethouder nieuwe criteria uitwerkt, waarbij het hele gebied in het Spuikwartier wordt aangepakt.

Spuiforum 2.0

Niet meer een nieuw gebouw, maar een plan voor de verlevendiging van een heel gebied, tussen Spui, Turfmarkt, verlengde Nieuwe Haven en Schedeldoekshaven.

Hier moeten de culturele instellingen een plek krijgen, maar Wijsmuller wil meer: ook het Spuiplein moet tot leven worden gebracht, bijvoorbeeld. En de toren van het ministerie - net achter de Anton Philipszaal - moet erbij worden betrokken. Spuiforum 2.0 wordt dit ook wel smalend door critici genoemd.

Superblij

De gemeente gaat de eisen aan het plan op papier zetten. Projectontwikkelaars en/of bouwers  (marktpartijen, zoals dat heet) moeten dan het definitieve ontwerp maken. De ideeën en voorstellen die tijdens de stadsgesprekken naar voren worden gebracht, worden daarbij gebruikt.

Begin oktober hoopt de wethouder die eisen op papier te hebben staan. Maar een ding staat daarbij al wel vast. Ondanks dat hij maandag verklaarde dat hij ‘superblij’ is met de voorstellen van de inwoners van Den Haag, kan niet alles een plaats krijgen in het definitieve plan. Wijsmuller: ‘Ik weet nu al dat we niet iedereen gelukkig kunnen maken.’

Deel dit artikel: