Den Haag garandeert huishoudelijke hulp

Karsten Klein
Karsten Klein
DEN HAAG - De huishoudelijke hulp in Den Haag blijft de komende twee jaar op hetzelfde niveau. Het Haagse stadsbestuur trekt jaarlijks 8 miljoen euro en eenmalig 14 miljoen euro uit om bezuinigingen van de rijksoverheid op te vangen.
Het kabinet wil de hulp aan ouderen en anderen die niet in staat zijn om zelf het huishouden te doen vanaf 2015 met 40 procent korten. Voor Den Haag komen de bezuinigingen neer op 13,6 miljoen euro in 2015 (32 procent van het budget), een bedrag dat oploopt tot 17,9 miljoen euro (40 procent) in 2016. Ongeveer 13.000 Hagenaars krijgen hulp bij onder meer het doen van boodschappen.
In 2015 en 2016 garandeert het Haagse college de zorg op het huidige niveau, maar wethouder Karsten Klein (zorg, CDA) verwacht vanaf 2017 wel problemen. ‘Daarna zullen door het wegvallen van de incidentele middelen structurele maatregelen noodzakelijk worden’, schrijft hij aan de gemeenteraad. Concreet betekent dat in Den Haag vanaf 2017 20 procent minder geld beschikbaar is voor de huishoudelijke hulp. Klein wil de komende jaren samen met onder meer de verzekeraars proberen de zorg beter in te richten om de effecten van de bezuinigingen te verzachten.
Klein vindt de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp ‘onverantwoord’. ‘Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven en daarom worden verzorgingshuizen gesloten. Dat is begrijpelijk, maar waarom kort je dan op de hulp die ervoor zorgt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen? Daar zou je juist in moeten investeren.’